Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 8/2015 của Dự án.       1.         Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-18, 19, 20)Thời gian: 3 – 15/8/2015Địa…