Lịch sự kiện tháng 2/2016

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 2/2016 của Dự án.

1. Hỗ trợ Viện NCPTDL nâng cao năng lực, tổ chức và hiệu suất công việc

 

Thời gian: 1 – 3/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

2. Hỗ trợ 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2017

 

Thời gian: 1 – 5/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

3. Hỗ trợ khu vực Duyên hải miền Trung xây dựng trang web du lịch chung và bản đồ du lịch

 

Thời gian: 15 – 29/2/2016

 

Địa điểm: Các tỉnh Duyên hải miền Trung

 

 

4. Họp Tổ Giúp việc đánh giá thử nghiệm các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS

 

Thời gian: 17 – 18/2/2016

 

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

 

 

5. Hội nghị cấp cao 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

 

Thời gian: 19/2/2016

 

Địa điểm: Rạch Giá (Kiên Giang)

 

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-24)

 

Thời gian: 22 – 27/2/2016

 

Địa điểm: Sơn La

 

 

7. Hội thảo giới thiệu cấu trúc trang web du lịch chung và báo cáo kết quả chuyến công tác của chuyên gia quốc tế

 

Thời gian: 23/2/2016

 

Địa điểm: Tam Kỳ (Quảng Nam)

 

 

8. Hỗ trợ xây dựng Chiến lược Phát triển điểm đến tại vùng Bắc Trung bộ

 

Thời gian: 23 – 29/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

9. Các khóa tập huấn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch (TIC-23, 24)

 

Thời gian: 24/2 – 2/3/2016

 

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

 

10. Hội nghị cấp cao 4 tỉnh Bắc Trung bộ

 

Thời gian: 25/2/2016

 

Địa điểm: Đồng Hới (Quảng Bình)

 

 

11. Các khóa tập huấn nâng cao nhận thức và thực hành Du lịch có Trách nhiệm

 

Thời gian: 26 – 29/2/2016

 

Địa điểm: An Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai

 

 

12. Phiên họp kỹ thuật Tổ thường trực và Tổ giúp việc 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

Thời gian: 27/2/2016

 

Địa điểm: Yên Bái

 

 

13. [Dự kiến] Hội thảo Phổ biến Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

 

Thời gian: 1/3/2016

 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

14. Hỗ trợ TCDL và ba tỉnh Duyên hải mien Trung tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2016

 

Thời gian: 9 – 13/3/2016

 

Địa điểm: Berlin (Đức)

 

 

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 2/2016

 

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 2/2016 của Dự án.

1. Hỗ trợ Viện NCPTDL nâng cao năng lực, tổ chức và hiệu suất công việc

 

Thời gian: 1 – 3/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

2. Hỗ trợ 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2017

 

Thời gian: 1 – 5/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

3. Hỗ trợ khu vực Duyên hải miền Trung xây dựng trang web du lịch chung và bản đồ du lịch

 

Thời gian: 15 – 29/2/2016

 

Địa điểm: Các tỉnh Duyên hải miền Trung

 

 

4. Họp Tổ Giúp việc đánh giá thử nghiệm các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn VTOS

 

Thời gian: 17 – 18/2/2016

 

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

 

 

5. Hội nghị cấp cao 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

 

Thời gian: 19/2/2016

 

Địa điểm: Rạch Giá (Kiên Giang)

 

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-24)

 

Thời gian: 22 – 27/2/2016

 

Địa điểm: Sơn La

 

 

7. Hội thảo giới thiệu cấu trúc trang web du lịch chung và báo cáo kết quả chuyến công tác của chuyên gia quốc tế

 

Thời gian: 23/2/2016

 

Địa điểm: Tam Kỳ (Quảng Nam)

 

 

8. Hỗ trợ xây dựng Chiến lược Phát triển điểm đến tại vùng Bắc Trung bộ

 

Thời gian: 23 – 29/2/2016

 

Địa điểm: Hà Nội

 

 

9. Các khóa tập huấn vận hành Trung tâm Thông tin Du lịch (TIC-23, 24)

 

Thời gian: 24/2 – 2/3/2016

 

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

 

10. Hội nghị cấp cao 4 tỉnh Bắc Trung bộ

 

Thời gian: 25/2/2016

 

Địa điểm: Đồng Hới (Quảng Bình)

 

 

11. Các khóa tập huấn nâng cao nhận thức và thực hành Du lịch có Trách nhiệm

 

Thời gian: 26 – 29/2/2016

 

Địa điểm: An Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai

 

 

12. Phiên họp kỹ thuật Tổ thường trực và Tổ giúp việc 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

Thời gian: 27/2/2016

 

Địa điểm: Yên Bái

 

 

13. [Dự kiến] Hội thảo Phổ biến Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

 

Thời gian: 1/3/2016

 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

14. Hỗ trợ TCDL và ba tỉnh Duyên hải mien Trung tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2016

 

Thời gian: 9 – 13/3/2016

 

Địa điểm: Berlin (Đức)

 

 

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 2/2016