Lịch sự kiện tháng 8/2015

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 8/2015 của Dự án.

 

 

 

1.         Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-18, 19, 20)
Thời gian: 3 – 15/8/2015
Địa điểm: Phú Thọ, Quảng Bình, Hạ Long

2.         Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HST-17, 18, 19, 20)
Thời gian: 3 – 15/8/2015
Địa điểm: Hòa Bình, Quảng Nam, Hà Giang, Kiên Giang

3.         Khóa tập huấn Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm đối với làng nghề thủ công (RTCR-04)
Thời gian: 4/8/2015
Địa điểm: Ninh Bình

4.         Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-23, 24)
Thời gian: 4 – 15/8/2015
Địa điểm: Hà Tĩnh, Nghệ An

5.         Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch (TIC-19, 20, 21)
Thời gian: 5 – 21/8/2015
Địa điểm: Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình

6.         Phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án
Thời gian: 6/8/2015
Địa điểm: Hà Nội

7.         Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các điểm di sản văn hóa (RTCH-05)
Thời gian: 6 – 7/8/2015
Địa điểm: Điện Biên

8.         Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (ToT-11)
Thời gian: 7 – 16/8/2015
Địa điểm: Huế

9.         Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực thực hành Du lịch có trách nhiệm
Thời gian: 10 – 31/8/2015
Địa điểm: Quy Nhơn, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Đà Lạt, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang

10.      Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực Duyên hải miền Trung
Thời gian: 13/8/2015
Địa điểm: Đà Nẵng

11.      Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Thời gian: 15/8/2015
Địa điểm: Long Xuyên (An Giang)

12.      Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (RTMK-07, 08, 09)
Thời gian: 17 – 27/8/2015
Địa điểm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên

13.      Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ quản lý nhà nước tham gia khóa học do Dự án tổ chức tại Châu Âu và Malaysia
Thời gian: 21/8/2015
Địa điểm: Hạ Long

14.      Hội thảo áp dụng Du lịch có trách nhiệm tại các trường đào tạo nghề Du lịch
Thời gian: 28/8/2015
Địa điểm: Nha Trang


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 8/2015


 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 8/2015 của Dự án.

 

 

 

1.         Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-18, 19, 20)
Thời gian: 3 – 15/8/2015
Địa điểm: Phú Thọ, Quảng Bình, Hạ Long

2.         Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HST-17, 18, 19, 20)
Thời gian: 3 – 15/8/2015
Địa điểm: Hòa Bình, Quảng Nam, Hà Giang, Kiên Giang

3.         Khóa tập huấn Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm đối với làng nghề thủ công (RTCR-04)
Thời gian: 4/8/2015
Địa điểm: Ninh Bình

4.         Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-23, 24)
Thời gian: 4 – 15/8/2015
Địa điểm: Hà Tĩnh, Nghệ An

5.         Tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch (TIC-19, 20, 21)
Thời gian: 5 – 21/8/2015
Địa điểm: Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình

6.         Phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án
Thời gian: 6/8/2015
Địa điểm: Hà Nội

7.         Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các điểm di sản văn hóa (RTCH-05)
Thời gian: 6 – 7/8/2015
Địa điểm: Điện Biên

8.         Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (ToT-11)
Thời gian: 7 – 16/8/2015
Địa điểm: Huế

9.         Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực thực hành Du lịch có trách nhiệm
Thời gian: 10 – 31/8/2015
Địa điểm: Quy Nhơn, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Đà Lạt, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang

10.      Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực Duyên hải miền Trung
Thời gian: 13/8/2015
Địa điểm: Đà Nẵng

11.      Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Thời gian: 15/8/2015
Địa điểm: Long Xuyên (An Giang)

12.      Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (RTMK-07, 08, 09)
Thời gian: 17 – 27/8/2015
Địa điểm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên

13.      Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ quản lý nhà nước tham gia khóa học do Dự án tổ chức tại Châu Âu và Malaysia
Thời gian: 21/8/2015
Địa điểm: Hạ Long

14.      Hội thảo áp dụng Du lịch có trách nhiệm tại các trường đào tạo nghề Du lịch
Thời gian: 28/8/2015
Địa điểm: Nha Trang


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 8/2015