Lịch sự kiện tháng 11 – 12/2015

 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 11 và 12 năm 2015.

 

 

 

 

1. Ký phụ lục số 1 Hiệp định Tài chính về việc gia hạn Dự án EU-ESRT

Thời gian: 2/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Hội chợ Du lịch Thế giới 2015 (WTM 2015)

Thời gian: 2 – 6/11/2015

Địa điểm: London (Vương quốc Anh)

 

3. Phê duyệt Kế hoạch Hoạt động số 5 của Dự án EU-ESRT

Thời gian: 3/11/2015

Địa điểm: London

 

4. Hội nghị tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005

Thời gian: 4 – 10/11/2015

Địa điểm: Đà Nẵng, TP. HCM, Hà Nội

 

5. Chuyến tham quan khảo sát tại Ninh Bình của Đoàn nghị viện Châu Âu

Thời gian: 6/11/2015

Địa điểm: Ninh Bình

 

6. Hỗ trợ TCDL phổ biến dữ liệu và phần mềm quản lý nguồn nhân lực quản lý trong ngành Du lịch

Thời gian: Tuần thứ 2

Địa điểm: Miền Bắc, Trung, Nam

 

7. Bàn giao tài liệu Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014 cho TCDL

Thời gian: 16/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Họp báo Năm Du lịch Quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 16/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Họp về kế hoạch triển khai hoạt động với Lô thầu số 1 và Lô thầu số 2

Thời gian: 17/11/2015

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

 

10. Bàn giao tài liệu hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch từ 2012 – 2015

Thời gian: Tuần thứ 3

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Hội nghị – Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Thời gian: 18 – 26/11/2015

Địa điểm: An Giang, Vĩnh Phúc

 

12. Hội thảo Sơ kết 3 năm thí điểm áp dụng nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 19/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Tập huấn điều tra nguồn nhân lực du lịch Việt Nam cho 63 tỉnh thành

Thời gian: 20, 24, 26/11/2015

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

 

14. Hỗ trợ TCDL hoàn thiện video (dài 5 phút và 10 phút) quảng bá Du lịch Việt Nam

Thời gian: 20/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Hội nghị của Ban chỉ đạo Tây Bắc về quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc với TP.HCM

Thời gian: 25 – 27/11/2015

Địa điểm: TP. HCM

 

16. [Dự kiến] Phiên họp cấp cao ba tỉnh duyên hải miền Trung

Thời gian: 27/11/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

17. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 2 – 4/12/2015

Địa điểm: Các tỉnh Tây Bắc

 

18. Hội thảo hợp tác giữa các tỉnh Bắc miền Trung

Thời gian: 4/12/2015

Địa điểm: Vinh (Nghệ An)

 

19. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 8 – 11/12/2015

Địa điểm: Tây Nguyên

 

20. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 15 – 17/12/2015

Địa điểm: Cần Thơ

 

21. Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thảo luận về Chương trình năm Du lịch Quốc gia 2017

Thời gian: Dự kiến tháng 12

Địa điểm: Lào Cai

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 11/2015


 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 11 và 12 năm 2015.

 

 

 

 

1. Ký phụ lục số 1 Hiệp định Tài chính về việc gia hạn Dự án EU-ESRT

Thời gian: 2/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Hội chợ Du lịch Thế giới 2015 (WTM 2015)

Thời gian: 2 – 6/11/2015

Địa điểm: London (Vương quốc Anh)

 

3. Phê duyệt Kế hoạch Hoạt động số 5 của Dự án EU-ESRT

Thời gian: 3/11/2015

Địa điểm: London

 

4. Hội nghị tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005

Thời gian: 4 – 10/11/2015

Địa điểm: Đà Nẵng, TP. HCM, Hà Nội

 

5. Chuyến tham quan khảo sát tại Ninh Bình của Đoàn nghị viện Châu Âu

Thời gian: 6/11/2015

Địa điểm: Ninh Bình

 

6. Hỗ trợ TCDL phổ biến dữ liệu và phần mềm quản lý nguồn nhân lực quản lý trong ngành Du lịch

Thời gian: Tuần thứ 2

Địa điểm: Miền Bắc, Trung, Nam

 

7. Bàn giao tài liệu Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2014 cho TCDL

Thời gian: 16/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Họp báo Năm Du lịch Quốc gia 2016 – Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 16/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Họp về kế hoạch triển khai hoạt động với Lô thầu số 1 và Lô thầu số 2

Thời gian: 17/11/2015

Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Dự án

 

10. Bàn giao tài liệu hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch từ 2012 – 2015

Thời gian: Tuần thứ 3

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Hội nghị – Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

Thời gian: 18 – 26/11/2015

Địa điểm: An Giang, Vĩnh Phúc

 

12. Hội thảo Sơ kết 3 năm thí điểm áp dụng nhãn Du lịch bền vững Bông Sen Xanh

Thời gian: 19/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Tập huấn điều tra nguồn nhân lực du lịch Việt Nam cho 63 tỉnh thành

Thời gian: 20, 24, 26/11/2015

Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM

 

14. Hỗ trợ TCDL hoàn thiện video (dài 5 phút và 10 phút) quảng bá Du lịch Việt Nam

Thời gian: 20/11/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Hội nghị của Ban chỉ đạo Tây Bắc về quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc với TP.HCM

Thời gian: 25 – 27/11/2015

Địa điểm: TP. HCM

 

16. [Dự kiến] Phiên họp cấp cao ba tỉnh duyên hải miền Trung

Thời gian: 27/11/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

17. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 2 – 4/12/2015

Địa điểm: Các tỉnh Tây Bắc

 

18. Hội thảo hợp tác giữa các tỉnh Bắc miền Trung

Thời gian: 4/12/2015

Địa điểm: Vinh (Nghệ An)

 

19. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 8 – 11/12/2015

Địa điểm: Tây Nguyên

 

20. Chuyến công tác kiểm tra của Phái đoàn EU

Thời gian: 15 – 17/12/2015

Địa điểm: Cần Thơ

 

21. Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thảo luận về Chương trình năm Du lịch Quốc gia 2017

Thời gian: Dự kiến tháng 12

Địa điểm: Lào Cai

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 11/2015