Ban chỉ đạo dự án

Theo Hiệp định Tài chính, Ban Chỉ đạo Dự án được thành lập với sự chủ tọa của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Ban Chỉ đạo bao gồm đại diện của tất cả các đối tác bao gồm Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính…v.v.

Ban Chỉ đạo Dự án họp ít nhất 6 tháng một lần. Đại diện Liên minh Châu Âu tham dự phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án với tư cách quan sát viên có quyền phát biểu, trong khi đại diện các dự án khác có thể tham gia với tư cách quan sát viên.

1. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Dự án là:

– Hướng dẫn về mặt chính sách và điều phối toàn bộ các cơ quan và các nhóm liên quan tới Dự án

– Hỗ trợ Cơ quan chủ quản hướng dẫn về chính sách và chiến lược đối với Dự án

– Xem xét và thông qua báo cáo tiến độ 6 tháng một lần do BQL Dự án thực hiện

– Tư vấn về định hướng chiến lược tổng thể của Dự án ESRT

– Rà soát và thống nhất chấp thuận gợi ý về chính sách và chiến lược của Kế hoạch hoạt động năm và ngân sách trước khi chúng được gửi tới Cơ quan chủ quản và Phái đoàn Liên minh Châu Âu để cân nhắc xem xét và chấp thuận

– Cân nhắc và gợi ý các hành động cần thiết có thể tiến hành để cải thiện việc triển khai và thực hiện dự án

– Xem xét đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ của Dự án

  1. Thành phần Ban Chỉ đạo Dự án

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Chỉ đạo Dự án với các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phó Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phó Trưởng ban
3. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thành viên
4. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành viên
5. Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành viên
6. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành viên
7. Ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành viên
8. Ông Lê Trọng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên
9. Ông Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế tổng hợp – Tổng cục An ninh II, Bộ Công an Thành viên
10. Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính Thành viên
11. Ông Đặng Xuân Thức, Vụ trưởng Vụ dạy nghề chính quy – Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động, thương binh và xã hội Thành viên
12. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Thành viên
13. Ông Đỗ Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Du lịch Thành viên
14. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch Thành viên
15. Bà Phan Thu Hằng, Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thành viên