Lịch sự kiện tháng 9/2014

 

Tháng 9/2014 với rất nhiều hoạt động của Dự án EU:

Báo giá tour lẻ trong nước - Dulichkhatvongviet

 

 

 

 

1. Khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ các Sở VHTTDL

Thời gian: 31/8 – 29/9/2014

Địa điểm: Malaysia

 

2. Xử lý và phân tích số liệu điều tra khách du lịch giai đoạn 2

Thời gian: 3 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Thảo luận với EuroCham về phối hợp tổ chức các Hội nghị Du lịch

Thời gian: 8/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Chuyến khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 9 – 13/8/2014

Địa điểm: 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 

5. Làm việc với Viện Du lịch bền vững (Lot 1) về triển khai hoạt động

Thời gian: 10/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 15 – 19/9/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

7. Xây dựng báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 – 26/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 15 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn

Thời gian: 16 – 21/9/2014

Địa điểm: Huế

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Mỹ Hòa Hưng

Thời gian: 16 – 21/9/2014

Địa điểm: An Giang

 

12. Tập huấn về Vận hành trung tâm thông tin Du lịch

Thời gian: 17 – 19/9/2014

Địa điểm: Hải Phòng

 

13. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 17 – 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 18 – 19/9/2014

Địa điểm: Cát Bà (Hải Phòng)

 

15. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 19 – 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

16. Đoàn cán bộ TCDL tham gia khóa đào tạo dài hạn tại Châu Âu

Thời gian: 21/9/2014

Địa điểm: Anh Quốc

 

17. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 22 – 26/9/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

18. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Vàng Pheo

Thời gian: 23 – 28/9/2014

Địa điểm: Lai Châu

 

19. Hội thảo về Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013

Thời gian: 24/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

20. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 24 – 28/9/2014

Địa điểm: Lào Cai

 

21. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 26 – 28/9/2014

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

 

22. Kỉ niệm ngày Du lịch thế giới

Thời gian 27/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

23. Các Hội thảo phổ biến nhãn Bông Sen Xanh

Thời gian: 29/9 – 2/10/2014

Địa điểm: Huế, Hội An, Đà Nẵng

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 9/2014


 

Tháng 9/2014 với rất nhiều hoạt động của Dự án EU:

 

 

 

 

1. Khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ các Sở VHTTDL

Thời gian: 31/8 – 29/9/2014

Địa điểm: Malaysia

 

2. Xử lý và phân tích số liệu điều tra khách du lịch giai đoạn 2

Thời gian: 3 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Thảo luận với EuroCham về phối hợp tổ chức các Hội nghị Du lịch

Thời gian: 8/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Chuyến khảo sát học tập các điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Thời gian: 9 – 13/8/2014

Địa điểm: 3 tỉnh duyên hải miền Trung

 

5. Làm việc với Viện Du lịch bền vững (Lot 1) về triển khai hoạt động

Thời gian: 10/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 15 – 19/9/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

7. Xây dựng báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 – 26/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hỗ trợ Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Thời gian: 15 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thời gian: 15 – 30/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn

Thời gian: 16 – 21/9/2014

Địa điểm: Huế

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Mỹ Hòa Hưng

Thời gian: 16 – 21/9/2014

Địa điểm: An Giang

 

12. Tập huấn về Vận hành trung tâm thông tin Du lịch

Thời gian: 17 – 19/9/2014

Địa điểm: Hải Phòng

 

13. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 17 – 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Chuỗi Hội thảo tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 18 – 19/9/2014

Địa điểm: Cát Bà (Hải Phòng)

 

15. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 19 – 21/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

16. Đoàn cán bộ TCDL tham gia khóa đào tạo dài hạn tại Châu Âu

Thời gian: 21/9/2014

Địa điểm: Anh Quốc

 

17. Tập huấn cho các Sở VHTTDL về Quản lý khủng hoảng

Thời gian: 22 – 26/9/2014

Địa điểm: Nha Trang

 

18. Khóa tập huấn về vận hành Du lịch nghỉ tại nhà dân ở TTCĐ Vàng Pheo

Thời gian: 23 – 28/9/2014

Địa điểm: Lai Châu

 

19. Hội thảo về Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013

Thời gian: 24/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

20. Khóa tập huấn Thuyết minh viên Du lịch

Thời gian: 24 – 28/9/2014

Địa điểm: Lào Cai

 

21. Hội thảo phổ biến và cập nhật hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 26 – 28/9/2014

Địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh

 

22. Kỉ niệm ngày Du lịch thế giới

Thời gian 27/9/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

23. Các Hội thảo phổ biến nhãn Bông Sen Xanh

Thời gian: 29/9 – 2/10/2014

Địa điểm: Huế, Hội An, Đà Nẵng

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 9/2014