Lịch sự kiện tháng 1/2016

 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 1/2016 của Dự án.

 

 

 

 

1. Các khóa tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-25, 26)

Thời gian: 4 – 22/1/2016

Địa điểm: Quảng Ninh, Quảng Nam

 

2. Hỗ trợ Tăng cường Quản lý Điểm đến Du lịch có Trách nhiệm tại các vùng thí điểm

Thời gian: 4 – 29/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

3. Hỗ trợ Tăng cường Điều phối ngành Du lịch và Phát triển Nguồn Nhân lực

Thời gian: 4 – 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội, vịnh Hạ Long

 

4. Họp khởi động triển khai công tác của chuyên gia quốc tế

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

5. Họp kỹ thuật với Tổ công tác Marketing vùng Duyên hải Miền Trung

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

6. Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 6 – 22/1/2016

Địa điểm: Cần Thơ, Huế, Kiên Giang, Quảng Bình

 

7. Họp với Sở VHTTDL Quảng Nam chuẩn bị cho cuộc họp kỹ thuật của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: 7/1/2016

Địa điểm: Tam Kỳ (Quảng Nam)

 

8. Hỗ trợ Viện NCPTDL nâng cao năng lực, tổ chức và hiệu suất công việc

Thời gian: 7 – 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Tọa đàm về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 8/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

10. Các khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HST-22, 23, 24)

Thời gian: 11 – 30/1/2016

Địa điểm: Quảng Bình, Tuyên Quang, Kiên Giang

 

11. Các khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-22, 23)

Thời gian: 11 – 30/1/2016

Địa điểm: Hà Tĩnh, Hà Giang

 

12. Họp với nhóm Marketing của Hội đồng Tư vấn Du lịch rà soát công tác tổ chức Roadshow, E-marketing và tổ chức xúc tiến Du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian: 12/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Hội thảo của HHDLVN về xúc tiến Du lịch cho các tỉnh Tây Bắc

Thời gian: 12 – 15/11/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Họp với Vụ Khách sạn về việc thực hiện các khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý Khách sạn cho các Giám đốc khách sạn từ 4-5 sao tại Việt Nam diễn ra vào tháng 3

Thời gian: Tuần thứ 2

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Tọa đàm về Xây dựng Quy hoạch Tổng thể Bán đảo Sơn Trà

Thời gian: Tuần thứ 3

Địa điểm: Đà Nẵng

 

16. Thảo luận về Du lịch MICE tại Hà Nội

Thời gian: 20/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

17. Hội thảo về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 27/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

18. Phiên họp Phối hợp với các nhà tài trợ cho Du lịch Việt Nam

Thời gian: 28/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Hội nghị cấp cao của 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Kiên Giang

 

20. Hội nghị của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Quảng Nam

 

21. Họp kỹ thuật với Bộ LĐTBXH về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Hà Nội

 

22. Làm việc với các chuyên gia tư vấn về Năm Du lịch Quốc gia 2017

Thời gian: Tuần thứ 4

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 1/2016


 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 1/2016 của Dự án.

 

 

 

 

1. Các khóa tập huấn về thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-25, 26)

Thời gian: 4 – 22/1/2016

Địa điểm: Quảng Ninh, Quảng Nam

 

2. Hỗ trợ Tăng cường Quản lý Điểm đến Du lịch có Trách nhiệm tại các vùng thí điểm

Thời gian: 4 – 29/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

3. Hỗ trợ Tăng cường Điều phối ngành Du lịch và Phát triển Nguồn Nhân lực

Thời gian: 4 – 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội, vịnh Hạ Long

 

4. Họp khởi động triển khai công tác của chuyên gia quốc tế

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

5. Họp kỹ thuật với Tổ công tác Marketing vùng Duyên hải Miền Trung

Thời gian: 6/1/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

6. Chuỗi tập huấn nâng cao nhận thức về Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 6 – 22/1/2016

Địa điểm: Cần Thơ, Huế, Kiên Giang, Quảng Bình

 

7. Họp với Sở VHTTDL Quảng Nam chuẩn bị cho cuộc họp kỹ thuật của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: 7/1/2016

Địa điểm: Tam Kỳ (Quảng Nam)

 

8. Hỗ trợ Viện NCPTDL nâng cao năng lực, tổ chức và hiệu suất công việc

Thời gian: 7 – 29/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Tọa đàm về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 8/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

10. Các khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HST-22, 23, 24)

Thời gian: 11 – 30/1/2016

Địa điểm: Quảng Bình, Tuyên Quang, Kiên Giang

 

11. Các khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-22, 23)

Thời gian: 11 – 30/1/2016

Địa điểm: Hà Tĩnh, Hà Giang

 

12. Họp với nhóm Marketing của Hội đồng Tư vấn Du lịch rà soát công tác tổ chức Roadshow, E-marketing và tổ chức xúc tiến Du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian: 12/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Hội thảo của HHDLVN về xúc tiến Du lịch cho các tỉnh Tây Bắc

Thời gian: 12 – 15/11/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

14. Họp với Vụ Khách sạn về việc thực hiện các khóa đào tạo Kỹ năng Quản lý Khách sạn cho các Giám đốc khách sạn từ 4-5 sao tại Việt Nam diễn ra vào tháng 3

Thời gian: Tuần thứ 2

Địa điểm: Hà Nội

 

15. Tọa đàm về Xây dựng Quy hoạch Tổng thể Bán đảo Sơn Trà

Thời gian: Tuần thứ 3

Địa điểm: Đà Nẵng

 

16. Thảo luận về Du lịch MICE tại Hà Nội

Thời gian: 20/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

17. Hội thảo về Cơ quan Quản lý Điểm đến và xây dựng sản phẩm Du lịch tham quan Mỏ Than

Thời gian: 27/1/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

18. Phiên họp Phối hợp với các nhà tài trợ cho Du lịch Việt Nam

Thời gian: 28/1/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Hội nghị cấp cao của 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Kiên Giang

 

20. Hội nghị của 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Quảng Nam

 

21. Họp kỹ thuật với Bộ LĐTBXH về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề Du lịch trong ASEAN

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Hà Nội

 

22. Làm việc với các chuyên gia tư vấn về Năm Du lịch Quốc gia 2017

Thời gian: Tuần thứ 4

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 1/2016