Ban quản lý dự án

Vũ Quốc Trí Giám đốc
 Chịu trách nhiệm đạt được các kết quả đầu ra và sử dụng hiệu quả các tài nguyên mà Dự án có

Giám sát các hoạt động để tránh chậm trễ không đáng có hay đi chệch hướng so với các kế hoạch hoạt động đã được thống nhất từ trước

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Kai Partale Điều phối Dự án/Chuyên gia Phát triển Nguồn nhân lực
 Tư vấn về điều phối và triển khai các hoạt động của dự án liên quan tới hỗ trợ và tăng cường thể chế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm và quan hệ đối tác công tư, và giáo dục và đào tạo nghề

Tư vấn về các vấn đề liên quan tới chính sách, quản lý tiếp thị điểm đến, lập kế hoạch tổng thể, du lịch có trách nhiệm và du lịch cộng đồng

Đóng góp cho các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực, các chương trình đào tạo và hệ thống cấp chứng chỉ quốc gia

Trương Nam Thắng Cán bộ Quản lý Phát triển Nguồn nhân lực
 Hỗ trợ Giám đốc Dự án tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

Hỗ trợ Giám đốc Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả

Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác liên quan tới nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực khi được yêu cầu

Hoàng Nhân Chính Trợ lý Hoạt động tại địa phương 
 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến quan hệ đối tác công-tư

Hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

Hỗ trợ cán bộ và nhân viên khác trong nhiệm vụ liên quan đến quan hệ đối tác công – tư khi được yêu cầu

Trần Đức Thắng Trợ lý Đào tạo nghề
 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực tổ chức và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo nghề

Hỗ trợ cán bộ quản lý phát triển nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

Hỗ trợ cán bộ và nhân viên khác trong nhiệm vụ liên quan đến giáo dục và đào tạo khi được yêu cầu

 

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Trần Khánh Hưng Cán bộ Truyền thông và Quan hệ Công chúng
Tổ chức và giám sát việc phát triển và triển khai các công cụ quảng bá hình ảnh và hệ thống cung cấp thông tin của Dự án

Hỗ trợ công nghệ thông tin cho văn phòng dự án.

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH

Nguyễn Thị Kim Oanh Cán bộ Quản lý Văn phòng
 Hỗ trợ Giám đốc Dự án tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến công tác hành chính, văn phòng.

Hỗ trợ Giám đốc Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả
Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

Trần Hương Thảo Nhân viên lễ tân/Hành chính
 Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý văn phòng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

Trợ giúp cán bộ quản lý văn phòng cung cấp sự hỗ trợ hành chính đối với các hoạt động của Dự án

Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

Phạm Thanh Huyền Nhân viên phiên dịch/Hành chính
 Phiên dịch và biên dịch, dịch công văn và các tài liệu khác

Trợ giúp và hỗ trợ cán bộ quản lý văn phòng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả

Trợ giúp cán bộ quản lý văn phòng cung cấp sự hỗ trợ hành chính đối với các hoạt động của Dự án

Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

Lương Khánh Linh Nhân viên phụ việc văn phòng
 Hỗ trợ và duy trì văn phòng Dự án sạch đẹp, gọn gàng

Thực hiện một số công việc hành chính lặt vặt của Dự án khi được giao việc

Hỗ trợ các cán bộ và nhân viên khác trong mối quan hệ với nhiệm vụ hành chính, văn phòng

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Ngô Minh Châu Kế toán trưởng
 Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành bộ phận Tài chính;

Cùng với giám đốc:

–       Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm;

–       Trao hợp đồng và cấp tiền tài trợ;

–       Thực hiện các khoản chi và thanh toán tương ứng;

–       Trình các báo cáo kỹ thuật và tài chính cho Ban Chỉ đạo Dự án và đại diện lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền của nước hưởng lợi và Trưởng phái đoàn.

Trần Bích Vân Kế toán cao cấp
 Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án tổ chức và quản lý tài chính

Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả

Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án khi được yêu cầu trong các vấn đề liên quan tới chức năng kế toán

Nguyễn Ngọc Long Cán bộ mua sắm đấu thầu
 Trợ giúp Giám đốc Dự án và Kế toán trưởng thực hiện các hoạt động đấu thầu

Hỗ trợ Kế toán trưởng của Dự án thực hiện nhiệm vụ hiệu quả

 

 

 

Hoàng Thị Thu Trang Thủ quỹ/Kế toán
 Tham gia giữ quỹ tiền mặt cho văn phòng Ban quản lý Dự án và theo dõi sổ quỹ tiền mặt

Trợ giúp Kế toán trưởng và Kế toán cao cấp của Dự án trong việc ghi chép sổ sách kế toán có hiệu quả

Trợ giúp Kế toán trưởng và Kế toán cao cấp của Dự án về các vấn đề kế toán và tài chính