Lịch sự kiện tháng 10/2015

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 10/2015 của Dự án.

 

 

 

 

1. Phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch lần thứ 7

Thời gian: 1/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Đệ trình TCDL phê duyệt video quảng bá Du lịch Việt Nam

Thời gian: 1 – 9/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Hỗ trợ TCDL họp báo tại Hội chợ Du lịch Thế giới (WTM 2015)

Thời gian: 1 – 30/10/2015

Địa điểm: London

 

4. Hỗ trợ TCDL họp báo tại Hội chợ ITB Asia 2015

Thời gian: 1 – 30/10/2015

Địa điểm: Singapore

 

5. Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (RTMK-12, 13, 14, 15)

Thời gian: 6 – 20/10/2015

Địa điểm: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Tĩnh

 

6. Hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng Luật Du lịch

Thời gian: 7 – 30/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Hội thảo “Việt Nam – Điểm đến của Du lịch Châu Âu”

Thời gian: 16/10/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

8. Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án

Thời gian: 27/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 10/2015


 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 10/2015 của Dự án.

 

 

 

 

1. Phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch lần thứ 7

Thời gian: 1/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Đệ trình TCDL phê duyệt video quảng bá Du lịch Việt Nam

Thời gian: 1 – 9/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Hỗ trợ TCDL họp báo tại Hội chợ Du lịch Thế giới (WTM 2015)

Thời gian: 1 – 30/10/2015

Địa điểm: London

 

4. Hỗ trợ TCDL họp báo tại Hội chợ ITB Asia 2015

Thời gian: 1 – 30/10/2015

Địa điểm: Singapore

 

5. Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (RTMK-12, 13, 14, 15)

Thời gian: 6 – 20/10/2015

Địa điểm: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Hà Tĩnh

 

6. Hỗ trợ Tổng cục Du lịch xây dựng Luật Du lịch

Thời gian: 7 – 30/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Hội thảo “Việt Nam – Điểm đến của Du lịch Châu Âu”

Thời gian: 16/10/2015

Địa điểm: Đà Nẵng

 

8. Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án

Thời gian: 27/10/2015

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 10/2015