Lịch sự kiện tháng 12/2014

 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 12/2014.

Báo giá tour lẻ trong nước - Dulichkhatvongviet

 

 

 

 

1. Tập huấn cho cán bộ các Sở VHTTDL về Chất lượng Dịch vụ và tiêu chuẩn du lịch

Thời gian: 1 – 5/12/2014

Địa điểm: Huế

 

2. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho nhà văn hóa xã Hùng Lô (HST-12)

Thời gian: 1 – 6/12/2014

Địa điểm: Phú Thọ

 

3. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-07)

Thời gian: 2 – 7/12/2014

Địa điểm: Cần Thơ

 

4. Hội nghị thực hiện các tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam điều chỉnh theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP)

Thời gian: 3/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Họp báo giới thiệu Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 4/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Hội nghị thực hiện các tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam điều chỉnh theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP)

Thời gian: 5/12/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

7. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-08)

Thời gian: 9 – 14/12/2014

Địa điểm: Bình Thuận

 

8. Chuỗi các khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 9 – 16/12/2014                                      

Địa điểm: Kon Tum, Pleiku, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột

 

9. Khóa tập huấn về Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS (HK-01)

Thời gian: 11 – 17/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)

Thời gian: 12/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch (TIC-10)

Thời gian: 12 – 14/12/2014

Địa điểm: Phan Thiết

 

12. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (TOT-04)

Thời gian: 12 – 21/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 16/12/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

14. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho nhà văn hóa xã Vĩnh Tiến (HST-13)

Thời gian: 16 – 21/12/2014

Địa điểm: Thanh Hóa

 

15. Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 17/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

16. Chuyến học tập khảo sát điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 17 – 21/12/2014

Địa điểm: Khu vực duyên hải miền Trung

 

17. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-14)

Thời gian: 17 – 21/12/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

18. Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án

Thời gian: 18/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-09)

Thời gian: 20 – 25/12/2014

Địa điểm: Huế

 

20. Hội thảo về Kết quả điều tra khách du lịch

Thời gian: 23/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

21. – Hội thảo của TCDL về Marketing, Xây dựng thương hiệu, Du lịch có trách nhiệm và Quy hoạch Vùng

– Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 26/12/2014

Địa điểm: Đà Lạt

 

22. [Dự kiến] Hội thảo hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 12/2014


 

Dự án EU xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 12/2014.

 

 

 

 

1. Tập huấn cho cán bộ các Sở VHTTDL về Chất lượng Dịch vụ và tiêu chuẩn du lịch

Thời gian: 1 – 5/12/2014

Địa điểm: Huế

 

2. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho nhà văn hóa xã Hùng Lô (HST-12)

Thời gian: 1 – 6/12/2014

Địa điểm: Phú Thọ

 

3. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-07)

Thời gian: 2 – 7/12/2014

Địa điểm: Cần Thơ

 

4. Hội nghị thực hiện các tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam điều chỉnh theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP)

Thời gian: 3/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Họp báo giới thiệu Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 4/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Hội nghị thực hiện các tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam điều chỉnh theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP)

Thời gian: 5/12/2014

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

7. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-08)

Thời gian: 9 – 14/12/2014

Địa điểm: Bình Thuận

 

8. Chuỗi các khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Thời gian: 9 – 16/12/2014                                      

Địa điểm: Kon Tum, Pleiku, Thanh Hóa, Buôn Mê Thuột

 

9. Khóa tập huấn về Phục vụ Buồng theo tiêu chuẩn VTOS (HK-01)

Thời gian: 11 – 17/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB)

Thời gian: 12/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin du lịch (TIC-10)

Thời gian: 12 – 14/12/2014

Địa điểm: Phan Thiết

 

12. Khóa đào tạo Đào tạo viên VTOS (TOT-04)

Thời gian: 12 – 21/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 16/12/2014

Địa điểm: Đà Nẵng

 

14. Khóa tập huấn Kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân cho nhà văn hóa xã Vĩnh Tiến (HST-13)

Thời gian: 16 – 21/12/2014

Địa điểm: Thanh Hóa

 

15. Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 17/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

16. Chuyến học tập khảo sát điển hình tốt về Du lịch có trách nhiệm cho 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 17 – 21/12/2014

Địa điểm: Khu vực duyên hải miền Trung

 

17. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-14)

Thời gian: 17 – 21/12/2014

Địa điểm: Hạ Long

 

18. Phiên họp Ban chỉ đạo Dự án

Thời gian: 18/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

19. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-09)

Thời gian: 20 – 25/12/2014

Địa điểm: Huế

 

20. Hội thảo về Kết quả điều tra khách du lịch

Thời gian: 23/12/2014

Địa điểm: Hà Nội

 

21. – Hội thảo của TCDL về Marketing, Xây dựng thương hiệu, Du lịch có trách nhiệm và Quy hoạch Vùng

– Tập huấn ứng dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam: Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận

Thời gian: 26/12/2014

Địa điểm: Đà Lạt

 

22. [Dự kiến] Hội thảo hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch cho Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 12/2014