Tiêu chuẩn Nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) phiên bản mới tích hợp nội dung du lịch có trách nhiệm

 

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới (2013) đã chính thức được Tổng cục Du lịch phê duyệt để triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Dự án EU.

Sự kiện này đánh dấu một thành tựu quan trọng đạt được của Dự án, và sẽ được đưa vào hệ thống của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB). VTOS được hiểu là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới được xây dựng dựa trên sáu lĩnh vực nghề chính đã được xây dựng từ Dự án trước là Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Điều hành Du lịch & Đại lý lữ hành và Hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho 4 lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành gồm Thuyết minh du lịch, Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý khách sạn và Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.

Tiêu chuẩn VTOS có gì mới?

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cung cấp danh mục hơn 65 chứng chỉ đề xuất cho các đối tượng từ nhân viên tập sự bậc 1 đến quản lý cấp cao bậc 5. Các chứng chỉ này bao quát tất cả nghề quan trọng thuộc cả lĩnh vực khách sạn và lĩnh vực lữ hành. Với hệ thống chứng nhận mới, không chỉ các lao động trong ngành ở các vị trí công việc như nhân viên quầy bar, nhân viên pha chế hay nhân viên hành lý có thể đạt được các chứng chỉ nghề mà cả các hướng dẫn viên du lịch, quản lý lữ hành và các bếp trưởng đều có cơ hội được ghi nhận các kỹ năng và năng lực làm việc và được chứng nhận trong quá trình phát triển sự nghiệp của họ.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cũng được xây dựng tương thích với Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN (ACCSTP) và đáp ứng các quy định của Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA-TP). Thỏa thuận này sẽ được đưa vào thực hiện khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thiết lập vào năm 2015.

Tiêu chuẩn VTOS bao gồm một loạt các đơn vị năng lực cụ thể từng kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi một nghề (ví dụ như nhân viên Lễ Tân) sẽ bao gồm một nhóm kết hợp những đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực cơ bản và đơn vị năng lực chung (và từ bậc 3 – 5 sẽ bao gồm cả đơn vị năng lực quản lý).

Các tiêu chuẩn VTOS về Du lịch có trách nhiệm

Thêm vào đó, Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới còn bao gồm các đơn vị năng lực về Du lịch có trách nhiệm phù hợp với nhiều công việc trong tất cả các lĩnh vực nghề. Các tiêu chuẩn VTOS về du lịch có trách nhiệm đã được xây dựng để cung cấp cho những người làm trong ngành Du lịch, khách sạn các hướng dẫn rõ ràng và các tiêu chuẩn để tiến hành thực hiện du lịch có trách nhiệm trong công việc và tại nơi làm việc của họ. Các tiêu chuẩn này hướng tới những người quản lý, chủ các khách sạn, nhà hàng, các công ty du lịch và lữ hành cũng như là các cơ quan quản lý du lịch để thể hiện cam kết đối với việc thực hiện các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm và được công nhận thông qua việc cấp chứng chỉ.

Các trường cao đẳng, đại học cũng có thể đưa các tiêu chuẩn nghề về du lịch có trách nhiệm vào giáo trình đào tạo của mình.  Các ví dụ về đơn vị năng lực du lịch có trách nhiệm gồm: Áp dụng các nguyên tắc văn phòng xanh; Lựa chọn các nhà cung cấp dựa trên các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; Đảm bảo khách hàng biết về các chính sách du lịch có trách nhiệm; Áp dụng du lịch có trách nhiệm với hoạt động phục vụ nhà hàng và các dịch dụ lưu trú hoặc Đảm bảo các điều kiện làm việc có trách nhiệm.  

Sử dụng Tiêu chuẩn nghề VTOS như thế nào?

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới được sử dụng cho công tác đào tạo của các doanh nghiệp từ quy mô vừa và nhỏ, các khách sạn lớn, các công ty du lịch và lữ hành, cũng như để xây dựng giáo trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục, đào tạo. Các đơn vị năng lực có thể được nhóm lại thành các tập hợp riêng biệt để đào tạo hoặc đưa ra các chứng chỉ cho các công việc khác nhau (ví dụ: Chứng chỉ phục vụ quầy bar) hoặc đưa ra các văn bằng ở bậc cao đẳng, đại học (ví dụ: Văn bằng về Khách sạn) v.v.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới có thể được sử dụng bởi:

a)     Các doanh nghiệp lưu trú du lịch, du lịch và lữ hành để đưa ra tiêu chuẩn quy định cách thực hiện công việc của nhân viên. Các đơn vị năng lực trong VTOS có thể được sử dụng để đào tạo cho nhân viên những kỹ năng then chốt và các chức năng công việc cho nhiều kỹ năng. Ngoài ra, tiêu chuẩn VTOS có thể được sử dụng để đánh giá công việc của nhân viên dựa theo tiêu chuẩn.

b)     Các cơ sở đào tạo và dạy nghề có thể sử dụng VTOS để thiết kế chương trình đào tạo về khách sạn và du lịch. Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới xác định rõ ràng các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết cho các công việc cụ thể trong doanh nghiệp. Các đơn vị năng lực trong VTOS có thể kết hợp để xây dựng chương trình đào tạo cho các khóa học hay chương trình học một kỳ, một năm hay hai năm.

 Hoạt động đào tạo đội ngũ Đào tạo viên cho tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới và đào tạo tại địa phương đã được khởi động với các nghề Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Thuyết minh du lịch và Quản lý khách sạn. Bên cạnh đó, một loạt các chương trình tập huấn cập nhật tiêu chuẩn sẽ được tiến hành dành cho các Đào tạo viên VTOS đã được công nhận, cũng như các chương trình giới thiệu VTOS tới các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề để giới thiệu các tiêu chuẩn và các chứng chỉ đề xuất nhằm mục đích bổ sung và nâng cao giáo trình giảng dạy. Ngoài ra, các tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới này sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc tới tất cả các cá nhân và đơn vị quan tâm nhằm nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ du lịch tại Việt Nam.    

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam VTOS phiên bản mới (2013) đã chính thức được Tổng cục Du lịch phê duyệt để triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Dự án EU.

Sự kiện này đánh dấu một thành tựu quan trọng đạt được của Dự án, và sẽ được đưa vào hệ thống của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB). VTOS được hiểu là những tiêu chuẩn thực hiện công việc cần phải đạt được và những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới được xây dựng dựa trên sáu lĩnh vực nghề chính đã được xây dựng từ Dự án trước là Lễ tân, Phục vụ buồng, Phục vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Điều hành Du lịch & Đại lý lữ hành và Hướng dẫn du lịch. Ngoài ra, Bộ tiêu chuẩn cũng được xây dựng mở rộng cho 4 lĩnh vực nghề chuyên biệt đáp ứng các nhu cầu cao của ngành gồm Thuyết minh du lịch, Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Quản lý khách sạn và Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ.

Tiêu chuẩn VTOS có gì mới?

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cung cấp danh mục hơn 65 chứng chỉ đề xuất cho các đối tượng từ nhân viên tập sự bậc 1 đến quản lý cấp cao bậc 5. Các chứng chỉ này bao quát tất cả nghề quan trọng thuộc cả lĩnh vực khách sạn và lĩnh vực lữ hành. Với hệ thống chứng nhận mới, không chỉ các lao động trong ngành ở các vị trí công việc như nhân viên quầy bar, nhân viên pha chế hay nhân viên hành lý có thể đạt được các chứng chỉ nghề mà cả các hướng dẫn viên du lịch, quản lý lữ hành và các bếp trưởng đều có cơ hội được ghi nhận các kỹ năng và năng lực làm việc và được chứng nhận trong quá trình phát triển sự nghiệp của họ.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới cũng được xây dựng tương thích với Tiêu chuẩn Năng lực chung về nghề Du lịch trong ASEAN (ACCSTP) và đáp ứng các quy định của Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (MRA-TP). Thỏa thuận này sẽ được đưa vào thực hiện khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thiết lập vào năm 2015.

Tiêu chuẩn VTOS bao gồm một loạt các đơn vị năng lực cụ thể từng kỹ năng, kiến thức và hành vi/thái độ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu công việc một cách thỏa đáng. Mỗi một nghề (ví dụ như nhân viên Lễ Tân) sẽ bao gồm một nhóm kết hợp những đơn vị năng lực chuyên ngành, đơn vị năng lực cơ bản và đơn vị năng lực chung (và từ bậc 3 – 5 sẽ bao gồm cả đơn vị năng lực quản lý).

Các tiêu chuẩn VTOS về Du lịch có trách nhiệm

Thêm vào đó, Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới còn bao gồm các đơn vị năng lực về Du lịch có trách nhiệm phù hợp với nhiều công việc trong tất cả các lĩnh vực nghề. Các tiêu chuẩn VTOS về du lịch có trách nhiệm đã được xây dựng để cung cấp cho những người làm trong ngành Du lịch, khách sạn các hướng dẫn rõ ràng và các tiêu chuẩn để tiến hành thực hiện du lịch có trách nhiệm trong công việc và tại nơi làm việc của họ. Các tiêu chuẩn này hướng tới những người quản lý, chủ các khách sạn, nhà hàng, các công ty du lịch và lữ hành cũng như là các cơ quan quản lý du lịch để thể hiện cam kết đối với việc thực hiện các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm và được công nhận thông qua việc cấp chứng chỉ.

Các trường cao đẳng, đại học cũng có thể đưa các tiêu chuẩn nghề về du lịch có trách nhiệm vào giáo trình đào tạo của mình.  Các ví dụ về đơn vị năng lực du lịch có trách nhiệm gồm: Áp dụng các nguyên tắc văn phòng xanh; Lựa chọn các nhà cung cấp dựa trên các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm; Đảm bảo khách hàng biết về các chính sách du lịch có trách nhiệm; Áp dụng du lịch có trách nhiệm với hoạt động phục vụ nhà hàng và các dịch dụ lưu trú hoặc Đảm bảo các điều kiện làm việc có trách nhiệm.  

Sử dụng Tiêu chuẩn nghề VTOS như thế nào?

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới được sử dụng cho công tác đào tạo của các doanh nghiệp từ quy mô vừa và nhỏ, các khách sạn lớn, các công ty du lịch và lữ hành, cũng như để xây dựng giáo trình đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục, đào tạo. Các đơn vị năng lực có thể được nhóm lại thành các tập hợp riêng biệt để đào tạo hoặc đưa ra các chứng chỉ cho các công việc khác nhau (ví dụ: Chứng chỉ phục vụ quầy bar) hoặc đưa ra các văn bằng ở bậc cao đẳng, đại học (ví dụ: Văn bằng về Khách sạn) v.v.

Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới có thể được sử dụng bởi:

a)     Các doanh nghiệp lưu trú du lịch, du lịch và lữ hành để đưa ra tiêu chuẩn quy định cách thực hiện công việc của nhân viên. Các đơn vị năng lực trong VTOS có thể được sử dụng để đào tạo cho nhân viên những kỹ năng then chốt và các chức năng công việc cho nhiều kỹ năng. Ngoài ra, tiêu chuẩn VTOS có thể được sử dụng để đánh giá công việc của nhân viên dựa theo tiêu chuẩn.

b)     Các cơ sở đào tạo và dạy nghề có thể sử dụng VTOS để thiết kế chương trình đào tạo về khách sạn và du lịch. Tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới xác định rõ ràng các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết cho các công việc cụ thể trong doanh nghiệp. Các đơn vị năng lực trong VTOS có thể kết hợp để xây dựng chương trình đào tạo cho các khóa học hay chương trình học một kỳ, một năm hay hai năm.

 Hoạt động đào tạo đội ngũ Đào tạo viên cho tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới và đào tạo tại địa phương đã được khởi động với các nghề Phục vụ trên tàu thủy du lịch, Thuyết minh du lịch và Quản lý khách sạn. Bên cạnh đó, một loạt các chương trình tập huấn cập nhật tiêu chuẩn sẽ được tiến hành dành cho các Đào tạo viên VTOS đã được công nhận, cũng như các chương trình giới thiệu VTOS tới các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề để giới thiệu các tiêu chuẩn và các chứng chỉ đề xuất nhằm mục đích bổ sung và nâng cao giáo trình giảng dạy. Ngoài ra, các tiêu chuẩn VTOS phiên bản mới này sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc tới tất cả các cá nhân và đơn vị quan tâm nhằm nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ du lịch tại Việt Nam.