Thương hiệu chung Du lịch 3 tỉnh Duyên hải miền Trung – The Essence of Vietnam

 

Ngày 26/8/2016, tại thành phố Hội An, Dự án EU-ESRT công bố thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh duyên hải miền Trung – The Essence of Vietnam – đồng thời bàn giao trang web du lịch mới cho ba tỉnh, là sản phẩm đầu tiên áp dụng thương hiệu vừa được xây dung.

Với tên gọi “The Essence of Vietnam” (Tinh hoa Việt Nam), thương hiệu điểm đến đã được các cơ quan quản lý của ba địa phương thống nhất trong một biên bản ghi nhớ được ký ngày 18/5/2016.

Thương hiệu “The Essence of Vietnam” là kết quả của một loạt các hội thảo với sự tham gia của nhiều đối tác trong ngành Du lịch, gồm đại diện Tổng cục Du lịch, các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch.

Thương hiệu hướng tới việc định vị điểm đến như là một phần tinh túy của Việt Nam, nơi du khách có thể khám phá văn hóa, bờ biển và trải nghiệm ẩm thực tốt nhất, tất cả cùng được tập trung tại một chỗ. Thương hiệu điểm đến phản ánh và tăng cường sức mạnh của ba địa phương như một thể thống nhất, một khu vực trung tâm vô giá của Việt Nam, nơi có chất lượng được đảm bảo tương xứng với truyền thống văn hóa lâu đời và di sản phong phú.

Hình ảnh của thương hiệu “The Essence of Vietnam” được thể hiện qua nhiều thành phần thiết kế đồ họa. Những con người thân thiện cởi mở được thể hiện bằng một “trái tim mở”, bằng màu da cam, xanh da trời và xanh lá cây, biểu trưng cho các dòng sản phẩm chính của khu vực là văn hóa, biển và thiên nhiên. Những màu sắc của các dòng sản phẩm tương ứng với thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam Timeless Charm”. Thương hiệu được bổ sung thêm màu thứ tư là màu đỏ, thể hiện nền ẩm thực vô cùng nổi tiếng của khu vực.

Trái tim mở cũng thể hiện con số 3, vừa là ba dòng sản phẩm chính và cũng là ba địa phương Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Khi đặt trên bản đồ, trái tim mở bao trọn các thành phố chính của khu vực là Huế, Đà Nẵng và Hội An, chính là “Tinh hoa Việt Nam”.

Thương hiệu mới đã được áp dụng trên những sản phẩm tiếp thị chung của ba địa phương, như bản đồ tuyến điểm du lịch và trang web du lịch mới với địa chỉ www.theessenceofvietnam.com.

Trang web quảng bá xuyên suốt các sản phẩm du lịch của cả ba địa phương với mục tiêu khuyến khích du khách khám phá nhiều hơn, lưu trú lâu hơn, mục đích cuối cùng là gia tăng đóng góp từ kinh tế du lịch đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại khu vực.

Trang web phản ánh trực tiếp kết quả nghiên cứu của Dự án EU-ESRT và phản hồi từ ngành Du lịch, trong đó chỉ ra rằng phần lớn du khách tới thăm khu vực Duyên hải miền Trung không chỉ lưu trú tại một tỉnh trong kỳ nghỉ của họ, mà còn ghé thăm một hoặc hai điểm đến còn lại.

Trang web du lịch cung cấp cho du khách các thông tin như “Điểm đến cần tới”, “Trải nghiệm”, “Ẩm thực” và “Hành trình truyền cảm hứng” cho cả ba địa phương. Mục lên kế hoạch trên trang web cung cấp các thông tin du lịch hữu ích như quy định về thị thực cho du khách quốc tế, khí hậu, giao thông và cách tiếp cận các trung tâm thông tin du lịch tại khu vực.



 

Ngày 26/8/2016, tại thành phố Hội An, Dự án EU-ESRT công bố thương hiệu điểm đến cho ba tỉnh duyên hải miền Trung – The Essence of Vietnam – đồng thời bàn giao trang web du lịch mới cho ba tỉnh, là sản phẩm đầu tiên áp dụng thương hiệu vừa được xây dung.

Với tên gọi “The Essence of Vietnam” (Tinh hoa Việt Nam), thương hiệu điểm đến đã được các cơ quan quản lý của ba địa phương thống nhất trong một biên bản ghi nhớ được ký ngày 18/5/2016.

Thương hiệu “The Essence of Vietnam” là kết quả của một loạt các hội thảo với sự tham gia của nhiều đối tác trong ngành Du lịch, gồm đại diện Tổng cục Du lịch, các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch.

Thương hiệu hướng tới việc định vị điểm đến như là một phần tinh túy của Việt Nam, nơi du khách có thể khám phá văn hóa, bờ biển và trải nghiệm ẩm thực tốt nhất, tất cả cùng được tập trung tại một chỗ. Thương hiệu điểm đến phản ánh và tăng cường sức mạnh của ba địa phương như một thể thống nhất, một khu vực trung tâm vô giá của Việt Nam, nơi có chất lượng được đảm bảo tương xứng với truyền thống văn hóa lâu đời và di sản phong phú.

Hình ảnh của thương hiệu “The Essence of Vietnam” được thể hiện qua nhiều thành phần thiết kế đồ họa. Những con người thân thiện cởi mở được thể hiện bằng một “trái tim mở”, bằng màu da cam, xanh da trời và xanh lá cây, biểu trưng cho các dòng sản phẩm chính của khu vực là văn hóa, biển và thiên nhiên. Những màu sắc của các dòng sản phẩm tương ứng với thương hiệu du lịch quốc gia “Vietnam Timeless Charm”. Thương hiệu được bổ sung thêm màu thứ tư là màu đỏ, thể hiện nền ẩm thực vô cùng nổi tiếng của khu vực.

Trái tim mở cũng thể hiện con số 3, vừa là ba dòng sản phẩm chính và cũng là ba địa phương Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Khi đặt trên bản đồ, trái tim mở bao trọn các thành phố chính của khu vực là Huế, Đà Nẵng và Hội An, chính là “Tinh hoa Việt Nam”.

Thương hiệu mới đã được áp dụng trên những sản phẩm tiếp thị chung của ba địa phương, như bản đồ tuyến điểm du lịch và trang web du lịch mới với địa chỉ www.theessenceofvietnam.com.

Trang web quảng bá xuyên suốt các sản phẩm du lịch của cả ba địa phương với mục tiêu khuyến khích du khách khám phá nhiều hơn, lưu trú lâu hơn, mục đích cuối cùng là gia tăng đóng góp từ kinh tế du lịch đối với các doanh nghiệp và cộng đồng tại khu vực.

Trang web phản ánh trực tiếp kết quả nghiên cứu của Dự án EU-ESRT và phản hồi từ ngành Du lịch, trong đó chỉ ra rằng phần lớn du khách tới thăm khu vực Duyên hải miền Trung không chỉ lưu trú tại một tỉnh trong kỳ nghỉ của họ, mà còn ghé thăm một hoặc hai điểm đến còn lại.

Trang web du lịch cung cấp cho du khách các thông tin như “Điểm đến cần tới”, “Trải nghiệm”, “Ẩm thực” và “Hành trình truyền cảm hứng” cho cả ba địa phương. Mục lên kế hoạch trên trang web cung cấp các thông tin du lịch hữu ích như quy định về thị thực cho du khách quốc tế, khí hậu, giao thông và cách tiếp cận các trung tâm thông tin du lịch tại khu vực.