Thông tin thêm về số liệu điều tra khách du lịch

 

Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn điều tra khách du lịch của Dự án EU, trong đó đưa ra thông tin “chỉ 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam”. Cách nhận định như vậy là không chính xác và không đúng với bản chất của số liệu. Việc sử dụng số liệu không đầy đủ để đưa tin có thể khiến người đọc hiểu sai kết quả của cuộc điều tra và có cái nhìn thiên lệch đối với xu hướng khách quốc tế quay trở lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, Ban Quản lý Dự án EU xin cung cấp thêm thông tin để làm rõ và đưa ra góc nhìn tổng thể về vấn đề này.

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2014 được phê duyệt, Dự án EU huy động chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện việc điều tra khách du lịch tại 5 điểm đến thí điểm (Sapa, Hạ Long, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Hội An) trong giai đoạn tháng 3-4 và tháng 7-8/2014. Đối tượng điều tra là du khách quốc tế (nói tiếng Anh) và khách du lịch nội địa tại các điểm đến thí điểm trên.

 

Căn cứ trên kết quả điều tra, các chuyên gia của Dự án EU đã phản ánh thông tin “Các điểm du lịch của Việt Nam hầu như thu hút khách du lịch quốc tế mới đến thăm lần đầu. Khoảng 90% là khách lần đầu tiên đến thăm các điểm đến. Lượng khách quốc tế quay lại các điểm du lịch này chiếm khoảng 6%”.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm tỷ lệ khách quốc tế quay lại lần 3 là 2%, từ 4 lần trở lên là 3,2%. Như vậy tổng số khách quốc tế quay lại một trong năm điểm đến lên tới 11,2%.

 

Là người trực tiếp theo dõi hoạt động điều tra khách du lịch, ông Kai Partale, chuyên gia quốc tế của Dự án EU khẳng định: “Không thể sử dụng con số 6% (khách nói tiếng Anh được khảo sát tại 5 điểm đến thí điểm) để phản ánh tỷ lệ tổng thể của khách du lịch quay lại Việt Nam, do con số này chưa bao hàm các khách du lịch không nói tiếng Anh (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp…v.v) và các du khách có quay lại Việt Nam nhưng lại tới thăm các điểm du lịch khác không phải là một trong số 5 điểm đến được khảo sát”.


Sơ đồ về lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam, trong đó số khách được khảo sát chỉ chiếm phần nhỏ và không phản ánh tổng thể


Trên thực tế, khách quốc tế có thể quay trở lại Việt Nam để thăm các điểm đến mới ngoài những điểm họ đã từng đến. Do vậy, tỷ lệ 6% khách quốc tế (chỉ tính riêng nhóm khách du lịch nói tiếng Anh trong phạm vi điều tra) quay trở lại tại một điểm đến cụ thể không phải là tỉ lệ thấp khi suy rộng ra tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam nói chung.

 

Cũng theo kết quả điều tra của Dự án EU, khách du lịch quốc tế và trong nước đều có sự hài lòng cao với phong cảnh tự nhiên và bầu không khí tại các điểm du lịch được khảo sát. Cả hai nhóm đối tượng này đều phát biểu sẵn sàng quay lại đồng thời giới thiệu các điểm du lịch này với người khác.


Số liệu thống kê về tỉ lệ khách quốc tế đến Việt Nam được công bố chính thức tại Tài liệu “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013“ do Tổng cục Thống kê phát hành năm 2014


Theo số liệu thống kê về tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam được công bố chính thức tại Tài liệu “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013” do Tổng cục Thống kê phát hành năm 2014, trong năm 2013, 66,1% khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu; 20,1% khách quốc tế đến lần 2 và 13,8% khách quốc tế đến lần 3. Như vậy tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam là khoảng 34%. Ngoài ra nhiều khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu sẵn sàng quay lại đồng thời giới thiệu cho người khác đến du lịch Việt Nam.

 


THÔNG TIN KHẢO SÁT THÍ ĐIỂM TẠI 5 ĐIỂM ĐẾN

 

Với sự tư vấn của chuyên gia quốc tế, nhóm chuyên gia Dự án EU đã thiết kế Bảng hỏi với mục đích thu thập dữ liệu cho công tác quản lý điểm đến gồm: nghiên cứu thị trường, đánh giá sự hài lòng của du khách để cải thiện sản phẩm du lịch tại 5 điểm đến thí điểm. 

 

Việc điều tra khách du lịch quốc tế (nói tiếng Anh) và nội địa được nhóm chuyên gia trong nước tiến hành tại một số điểm tham quan chính của điểm đến như: khách sạn, ga tàu… nơi tập trung đông khách du lịch của 5 điểm đến thí điểm nêu trên qua phỏng vấn trực tiếp. Mỗi điểm đến thí điểm chỉ điều tra 300 mẫu khách du lịch nội địa và 300 mẫu khách du lịch quốc tế nói tiếng Anh trong cả 2 giai đoạn. Tổng cộng có 3.000 mẫu được thực hiện tại

 

Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế (nói tiếng Anh) và nội địa tại 5 điểm đến thí điểm đã được các chuyên gia trong nước tổng hợp, phân tích và đưa ra một số dữ liệu, với mục đích hỗ trợ các địa phương tại 5 điểm đến trong công tác rà soát và cải thiện sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách và tìm kiếm các phương thức marketing phù hợp, góp phần vào sự phát triển và quản lý du lịch bền vững của địa phương.

 

Trong hai buổi Hội thảo tại Sapa (ngày 28/10/2014) và Hạ Long (ngày 30/10/2014) một số dữ liệu của cuộc điều tra khách đã được sử dụng để tư vấn cho các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch và các đối tác liên quan khác tại địa phương.

Tài liệu tham khảo:

[+] Bài viết về khảo sát Khách du lịch trên bản tin số 8 của Dự án EU: https://esrt.vn/upload/BaiKhaosatdukhach_Bantinso8DuanEU.pdf

[+] Tài liệu khảo sát Chi tiêu Khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê:

https://esrt.vn/upload/TCTK_ChitieuKhachdulichnam2013.pdf


 

Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã trích dẫn nguồn điều tra khách du lịch của Dự án EU, trong đó đưa ra thông tin “chỉ 6% khách quốc tế quay lại Việt Nam”. Cách nhận định như vậy là không chính xác và không đúng với bản chất của số liệu. Việc sử dụng số liệu không đầy đủ để đưa tin có thể khiến người đọc hiểu sai kết quả của cuộc điều tra và có cái nhìn thiên lệch đối với xu hướng khách quốc tế quay trở lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, Ban Quản lý Dự án EU xin cung cấp thêm thông tin để làm rõ và đưa ra góc nhìn tổng thể về vấn đề này.

Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2014 được phê duyệt, Dự án EU huy động chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện việc điều tra khách du lịch tại 5 điểm đến thí điểm (Sapa, Hạ Long, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và Hội An) trong giai đoạn tháng 3-4 và tháng 7-8/2014. Đối tượng điều tra là du khách quốc tế (nói tiếng Anh) và khách du lịch nội địa tại các điểm đến thí điểm trên.

 

Căn cứ trên kết quả điều tra, các chuyên gia của Dự án EU đã phản ánh thông tin “Các điểm du lịch của Việt Nam hầu như thu hút khách du lịch quốc tế mới đến thăm lần đầu. Khoảng 90% là khách lần đầu tiên đến thăm các điểm đến. Lượng khách quốc tế quay lại các điểm du lịch này chiếm khoảng 6%”.

Các chuyên gia cũng cho biết thêm tỷ lệ khách quốc tế quay lại lần 3 là 2%, từ 4 lần trở lên là 3,2%. Như vậy tổng số khách quốc tế quay lại một trong năm điểm đến lên tới 11,2%.

 

Là người trực tiếp theo dõi hoạt động điều tra khách du lịch, ông Kai Partale, chuyên gia quốc tế của Dự án EU khẳng định: “Không thể sử dụng con số 6% (khách nói tiếng Anh được khảo sát tại 5 điểm đến thí điểm) để phản ánh tỷ lệ tổng thể của khách du lịch quay lại Việt Nam, do con số này chưa bao hàm các khách du lịch không nói tiếng Anh (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp…v.v) và các du khách có quay lại Việt Nam nhưng lại tới thăm các điểm du lịch khác không phải là một trong số 5 điểm đến được khảo sát”.


Sơ đồ về lượng khách quốc tế quay lại Việt Nam, trong đó số khách được khảo sát chỉ chiếm phần nhỏ và không phản ánh tổng thể


Trên thực tế, khách quốc tế có thể quay trở lại Việt Nam để thăm các điểm đến mới ngoài những điểm họ đã từng đến. Do vậy, tỷ lệ 6% khách quốc tế (chỉ tính riêng nhóm khách du lịch nói tiếng Anh trong phạm vi điều tra) quay trở lại tại một điểm đến cụ thể không phải là tỉ lệ thấp khi suy rộng ra tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam nói chung.

 

Cũng theo kết quả điều tra của Dự án EU, khách du lịch quốc tế và trong nước đều có sự hài lòng cao với phong cảnh tự nhiên và bầu không khí tại các điểm du lịch được khảo sát. Cả hai nhóm đối tượng này đều phát biểu sẵn sàng quay lại đồng thời giới thiệu các điểm du lịch này với người khác.


Số liệu thống kê về tỉ lệ khách quốc tế đến Việt Nam được công bố chính thức tại Tài liệu “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013“ do Tổng cục Thống kê phát hành năm 2014


Theo số liệu thống kê về tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam được công bố chính thức tại Tài liệu “Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2013” do Tổng cục Thống kê phát hành năm 2014, trong năm 2013, 66,1% khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu; 20,1% khách quốc tế đến lần 2 và 13,8% khách quốc tế đến lần 3. Như vậy tỷ lệ khách quốc tế quay lại Việt Nam là khoảng 34%. Ngoài ra nhiều khách quốc tế đến Việt Nam lần đầu sẵn sàng quay lại đồng thời giới thiệu cho người khác đến du lịch Việt Nam.

 


THÔNG TIN KHẢO SÁT THÍ ĐIỂM TẠI 5 ĐIỂM ĐẾN

 

Với sự tư vấn của chuyên gia quốc tế, nhóm chuyên gia Dự án EU đã thiết kế Bảng hỏi với mục đích thu thập dữ liệu cho công tác quản lý điểm đến gồm: nghiên cứu thị trường, đánh giá sự hài lòng của du khách để cải thiện sản phẩm du lịch tại 5 điểm đến thí điểm. 

 

Việc điều tra khách du lịch quốc tế (nói tiếng Anh) và nội địa được nhóm chuyên gia trong nước tiến hành tại một số điểm tham quan chính của điểm đến như: khách sạn, ga tàu… nơi tập trung đông khách du lịch của 5 điểm đến thí điểm nêu trên qua phỏng vấn trực tiếp. Mỗi điểm đến thí điểm chỉ điều tra 300 mẫu khách du lịch nội địa và 300 mẫu khách du lịch quốc tế nói tiếng Anh trong cả 2 giai đoạn. Tổng cộng có 3.000 mẫu được thực hiện tại

 

Kết quả điều tra khách du lịch quốc tế (nói tiếng Anh) và nội địa tại 5 điểm đến thí điểm đã được các chuyên gia trong nước tổng hợp, phân tích và đưa ra một số dữ liệu, với mục đích hỗ trợ các địa phương tại 5 điểm đến trong công tác rà soát và cải thiện sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách và tìm kiếm các phương thức marketing phù hợp, góp phần vào sự phát triển và quản lý du lịch bền vững của địa phương.

 

Trong hai buổi Hội thảo tại Sapa (ngày 28/10/2014) và Hạ Long (ngày 30/10/2014) một số dữ liệu của cuộc điều tra khách đã được sử dụng để tư vấn cho các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch và các đối tác liên quan khác tại địa phương.

Tài liệu tham khảo:

[+] Bài viết về khảo sát Khách du lịch trên bản tin số 8 của Dự án EU: https://esrt.vn/upload/BaiKhaosatdukhach_Bantinso8DuanEU.pdf

[+] Tài liệu khảo sát Chi tiêu Khách du lịch năm 2013 của Tổng cục Thống kê:

https://esrt.vn/upload/TCTK_ChitieuKhachdulichnam2013.pdf