Tập huấn Tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam

 

Từ ngày 1 đến ngày 3/3/2016, khóa tập huấn đầu tiên về “Tăng cường kỹ năng quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam” được tổ chức tại Quảng Ninh, với sự tham gia của 20 Giám đốc/Cán bộ Quản lý khách sạn Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của khóa tập huấn là nhằm nâng cao năng lực của các quản lý, giám sát viên của các khách sạn 4 – 5 sao tại địa phương, từ quản lý cấp cao tới các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bán hàng và tiếp thị, nhân sự và tài chính, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các khách sạn của địa phương với các khách sạn do các tập đoàn quốc tế sở hữu hoặc quản lý tại Việt Nam.

Nội dung của khóa tập huấn sẽ bao trùm tất cả các khía cạnh trong quản lý khách sạn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng phương pháp tiếp cận một cách có hệ thống – từ tổng quan chung về ngành Du lịch và khách sạn, đến công việc quản lý chung khách sạn, giải quyết các vấn đề cụ thể ở từng bộ phận – các học viên sẽ được giới thiệu về các điển hình kinh doanh tốt cũng như được nghe giảng về các giải pháp thực tiễn đối với những khó khăn của công tác quản lý khách sạn ngày nay.

Báo giá tour lẻ trong nước - Dulichkhatvongviet

Các tài liệu, phương pháp và công cụ giảng dạy tại khóa tập huấn rất đa dạng. Thông thường, mỗi phần/bài học được bắt đầu với một bài giảng có tính tương tác cao và một bài thuyết trình dưới dạng trình chiếu power-point, tiếp đó là thảo luận nhóm và các bài tập dành cho cá nhân hoặc tập thể. Kết thúc mỗi phần là thời gian dành cho phần hỏi-đáp các vấn đề liên quan đến bài học.

Ngoài ra, giảng viên có thể giao thêm bài tập đê các học viên hoàn thành sau giờ học, ví dụ đọc sách, các điển hình tốt hoặc viết bài luận. Hơn nữa, giảng viên cũng sẽ tổ chức một chuyến tham quan học tập tới các khách sạn hoặc các nhà hàng để làm phong phú thêm những kiến thức thực tế trong khóa tập huấn.

Ngoài khóa tập huấn tại Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Khách sạn  – Tổng cục Du lịch và các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch địa phương tổ chức thêm 19 khóa tương tự trên cả nước.

  

Từ ngày 1 đến ngày 3/3/2016, khóa tập huấn đầu tiên về “Tăng cường kỹ năng quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam” được tổ chức tại Quảng Ninh, với sự tham gia của 20 Giám đốc/Cán bộ Quản lý khách sạn Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của khóa tập huấn là nhằm nâng cao năng lực của các quản lý, giám sát viên của các khách sạn 4 – 5 sao tại địa phương, từ quản lý cấp cao tới các bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng, bán hàng và tiếp thị, nhân sự và tài chính, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các khách sạn của địa phương với các khách sạn do các tập đoàn quốc tế sở hữu hoặc quản lý tại Việt Nam.

Nội dung của khóa tập huấn sẽ bao trùm tất cả các khía cạnh trong quản lý khách sạn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Sử dụng phương pháp tiếp cận một cách có hệ thống – từ tổng quan chung về ngành Du lịch và khách sạn, đến công việc quản lý chung khách sạn, giải quyết các vấn đề cụ thể ở từng bộ phận – các học viên sẽ được giới thiệu về các điển hình kinh doanh tốt cũng như được nghe giảng về các giải pháp thực tiễn đối với những khó khăn của công tác quản lý khách sạn ngày nay.

Các tài liệu, phương pháp và công cụ giảng dạy tại khóa tập huấn rất đa dạng. Thông thường, mỗi phần/bài học được bắt đầu với một bài giảng có tính tương tác cao và một bài thuyết trình dưới dạng trình chiếu power-point, tiếp đó là thảo luận nhóm và các bài tập dành cho cá nhân hoặc tập thể. Kết thúc mỗi phần là thời gian dành cho phần hỏi-đáp các vấn đề liên quan đến bài học.

Ngoài ra, giảng viên có thể giao thêm bài tập đê các học viên hoàn thành sau giờ học, ví dụ đọc sách, các điển hình tốt hoặc viết bài luận. Hơn nữa, giảng viên cũng sẽ tổ chức một chuyến tham quan học tập tới các khách sạn hoặc các nhà hàng để làm phong phú thêm những kiến thức thực tế trong khóa tập huấn.

Ngoài khóa tập huấn tại Quảng Ninh, Dự án EU-ESRT sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Khách sạn  – Tổng cục Du lịch và các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch địa phương tổ chức thêm 19 khóa tương tự trên cả nước.