Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

 

Chiều 25/4/2015, tại TP. Việt Trì, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng 2015.

Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Chiều 25/4/2015, tại TP. Việt Trì, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng 2015.

Hội thảo này được tổ chức nhằm đánh giá một cách khách quan thực trạng công tác thông tin, xúc tiến du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng từ các góc độ của các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, các nhà quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch; tìm kiếm các giải pháp giúp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác thông tin, xúc tiến du lịch nói riêng và chiến lược phát triển du lịch khu vực phù hợp với xu thế phát triển chung của Du lịch Việt Nam và thế giới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR đã được triển khai thiết thực, hiệu quả, có tầm cỡ và sức thu hút cao; tạo sự gắn kết giữa du lịch của các địa phương với các tổ chức trong và ngoài nước và các tỉnh trong khu vực TBMR; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đưa ngành Du lịch địa phương 8 tỉnh phát triển mang tính bền vững, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, góp phần vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và cả khu vực.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh: Với tiềm năng phong phú, đa dạng, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cần thúc đẩy công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết cùng nhau phát triển du lịch cũng như gắn kết với những địa phương khác trên cả nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội để đông đảo tầng lớp nhân dân sớm được đón nhận những kết quả từ phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.

Tại hội thảo, các vấn đề chính được các đại biểu thảo luận bao gồm tình hình triển khai hoạt động của trang web 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; thực trạng và thách thức trong công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch 8 tỉnh TBMR; tăng cường hoạt động liên kết giữa các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 8 tỉnh với các đơn vị lữ hành trong việc khai thác phát triển sản phẩm du lịch và các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng bộ logo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của 8 tỉnh, đặc biệt là tại các hội chợ Du lịch.

Đáng chú ý, tại hội thảo, chuyên gia quốc tế của Dự án EU-ESRT, Don Taylor đã trình bày về “Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai: Những phân tích sơ bộ tác động đối với Du lịch”. Chuyên gia cho rằng tuyến đường cao tốc mới này đi vào hoạt động đã đem lại rất nhiều cơ hội cũng như thay đổi về Du lịch cho các địa phương dọc theo hành lang của tuyến đường cao tốc. Sự thay đổi lượng thời gian đi lại đang làm thay đổi sở thích của khách du lịch trong khu vực và cũng biến đổi lưu lượng du lịch.

Kết quả là, có thể sẽ có sự thay đổi trong phân khúc thị trường tới thăm các điểm đến du lịch khiến công tác hoạch định và phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, ông Don đưa ra những đề xuất, hướng dẫn nhằm xác định và xây dựng những cụm, tuyến sản phẩm du lịch trọng điểm tại khu vực hành lang đường cao tốc nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do lượng lưu thông ngày càng tăng mà con đường này đem lại cho khu vực, đồng thời đưa ra những xem xét quan trọng để đảm bảo sự bền vững hơn cho khu vực.

Nhân dịp này, Dự án EU-ESRT cũng đã tiến hành bàn giao trang web thông tin du lịch dulichtaybac.vn cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

  

Chiều 25/4/2015, tại TP. Việt Trì, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng 2015.

Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

Chiều 25/4/2015, tại TP. Việt Trì, Ban Quản lý Dự án EU-ESRT đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác thông tin xúc tiến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2015”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Tây Bắc mở rộng 2015.

Hội thảo này được tổ chức nhằm đánh giá một cách khách quan thực trạng công tác thông tin, xúc tiến du lịch, chất lượng sản phẩm du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng từ các góc độ của các chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế, các nhà quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch; tìm kiếm các giải pháp giúp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác thông tin, xúc tiến du lịch nói riêng và chiến lược phát triển du lịch khu vực phù hợp với xu thế phát triển chung của Du lịch Việt Nam và thế giới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR đã được triển khai thiết thực, hiệu quả, có tầm cỡ và sức thu hút cao; tạo sự gắn kết giữa du lịch của các địa phương với các tổ chức trong và ngoài nước và các tỉnh trong khu vực TBMR; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đưa ngành Du lịch địa phương 8 tỉnh phát triển mang tính bền vững, hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, góp phần vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và cả khu vực.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh: Với tiềm năng phong phú, đa dạng, 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cần thúc đẩy công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết cùng nhau phát triển du lịch cũng như gắn kết với những địa phương khác trên cả nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội để đông đảo tầng lớp nhân dân sớm được đón nhận những kết quả từ phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.

Tại hội thảo, các vấn đề chính được các đại biểu thảo luận bao gồm tình hình triển khai hoạt động của trang web 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; thực trạng và thách thức trong công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch 8 tỉnh TBMR; tăng cường hoạt động liên kết giữa các Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 8 tỉnh với các đơn vị lữ hành trong việc khai thác phát triển sản phẩm du lịch và các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng bộ logo du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch của 8 tỉnh, đặc biệt là tại các hội chợ Du lịch.

Đáng chú ý, tại hội thảo, chuyên gia quốc tế của Dự án EU-ESRT, Don Taylor đã trình bày về “Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai: Những phân tích sơ bộ tác động đối với Du lịch”. Chuyên gia cho rằng tuyến đường cao tốc mới này đi vào hoạt động đã đem lại rất nhiều cơ hội cũng như thay đổi về Du lịch cho các địa phương dọc theo hành lang của tuyến đường cao tốc. Sự thay đổi lượng thời gian đi lại đang làm thay đổi sở thích của khách du lịch trong khu vực và cũng biến đổi lưu lượng du lịch.

Kết quả là, có thể sẽ có sự thay đổi trong phân khúc thị trường tới thăm các điểm đến du lịch khiến công tác hoạch định và phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ đó, ông Don đưa ra những đề xuất, hướng dẫn nhằm xác định và xây dựng những cụm, tuyến sản phẩm du lịch trọng điểm tại khu vực hành lang đường cao tốc nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do lượng lưu thông ngày càng tăng mà con đường này đem lại cho khu vực, đồng thời đưa ra những xem xét quan trọng để đảm bảo sự bền vững hơn cho khu vực.

Nhân dịp này, Dự án EU-ESRT cũng đã tiến hành bàn giao trang web thông tin du lịch dulichtaybac.vn cho 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.