Tài liệu Tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân

Tài liệu Tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân do Dự án EU phối hợp với HITT và ILO thực hiện, được xây dựng đơn giản, dễ hiểu với các hình vẽ minh họa.

 

BQL Dự án EU xin trân trọng giới thiệu bộ tài liệu Tập huấn kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân, được xây dựng và xuất bản với sự phối hợp giữa Chương trình Đào tạo kỹ năng du lịch có tác động cao cho khối lao động phổ thông (HITT) do Liên Minh Châu Âu tài trợ, Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam.
 
Tài liệu được xây dựng đơn giản, dễ hiểu với các hình vẽ minh họa, phù hợp để sử dụng làm tài liệu đào tạo cho các chủ cơ sở lưu trú du lịch tại nhà dân (homestay). Với bộ tài liệu này, các chuyên gia của Dự án EU đã tổ chức 13 khóa tập huấn cho gần 400 học viên trên cả nước. 
 
Tải về:
Tài liệu đào tạo dành cho học viên: https://esrt.vn/upload/Homestay_Handout.zip
Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên: https://esrt.vn/upload/Homestay_Notes.zip
Tài liệu Hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú nghỉ tại nhà dân: https://esrt.vn/wp-content/uploads/2021/08/FileDownload57.pdf