Phổ biến tài liệu và video hướng dẫn 13 tiêu chuẩn VTOS

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS – Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành. Tiêu chuẩn VTOS đã được áp dụng rộng rãi trong việc triển khai đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp cũng như áp dụng trong việc giảng dạy sinh viên tại các trường đào tạo du lịch thông qua đội ngũ gần 3.000 Đào tạo viên VTOS.

 

 

Tiêu chuẩn VTOS cũng là thước đo để đánh giá kỹ năng nghề của nhân viên, người lao động thông qua các kỳ thẩm định VTOS được Hội đồng VTCB tiến hành trên toàn quốc. Tiêu chuẩn VTOS góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam.

 

 

Trong khuôn khổ của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (2011 2015), một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục mở rộng độ bao phủ của Hệ thống VTOS.

 

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB  phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:

 

 

1.    Nghiệp vụ Buồng

 

2.    Nghiệp vụ An ninh khách sạn

 

3.    Nghiệp vụ Lễ tân

 

4.    Nghiệp vụ Nhà hàng

 

5.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam

 

6.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

 

7.    Nghiệp vụ Làm bánh Âu

 

8.    Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn

 

9.    Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

 

10.  Nghiệp vụ Đại lý lữ hành

 

11.  Nghiệp vụ Điều hành tour

 

12.  Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

 

13.  Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

 

 

Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

 

 

 

 

Tải tài liệu VTOS: http://bit.ly/tailieuvtos  

 

 

Xem video VTOS: http://bit.ly/videovtos

 

 

Để tham khảo thêm về tiêu chuẩn và hệ thống VTOS cũng các hoạt động liên quan, xin vui lòng tham khảo trang web của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch VTCB tại địa chỉ http://www.vtcb.org.vn

 

 

Để tham khảo các hoạt động của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) xin vui lòng ghé thăm trang web tại địa chỉ https://www.esrt.vn

 

 

 

Dự án EU Hội đồng VTCB

 

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS – Vietnam Tourism Occupational Skills Standards) được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng trong khuôn khổ triển khai Dự án Phát triển nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam (HRDT Project) do Liên minh Châu Âu tài trợ từ năm 2004 đến 2010 và đã được Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch (VTCB) thẩm định, phê duyệt và phát hành. Tiêu chuẩn VTOS đã được áp dụng rộng rãi trong việc triển khai đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp cũng như áp dụng trong việc giảng dạy sinh viên tại các trường đào tạo du lịch thông qua đội ngũ gần 3.000 Đào tạo viên VTOS.

 

 

Tiêu chuẩn VTOS cũng là thước đo để đánh giá kỹ năng nghề của nhân viên, người lao động thông qua các kỳ thẩm định VTOS được Hội đồng VTCB tiến hành trên toàn quốc. Tiêu chuẩn VTOS góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành du lịch Việt Nam.

 

 

Trong khuôn khổ của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (2011 2015), một trong những nội dung quan trọng là tiếp tục mở rộng độ bao phủ của Hệ thống VTOS.

 

 

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động, giảng viên, học viên được tiếp cận với nội dung đầy đủ bộ Tiêu chuẩn VTOS hiện hành, Dự án EU phối hợp với Hội đồng VTCB  phổ biến toàn bộ nội dung tài liệu hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn VTOS, bao gồm 13 quyển tài liệu và 13 video hướng dẫn kỹ năng nghề cùng video hướng dẫn kỹ năng đào tạo cho các nghiệp vụ:

 

 

1.    Nghiệp vụ Buồng

 

2.    Nghiệp vụ An ninh khách sạn

 

3.    Nghiệp vụ Lễ tân

 

4.    Nghiệp vụ Nhà hàng

 

5.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Việt Nam

 

6.    Nghiệp vụ Chế biến món ăn Âu

 

7.    Nghiệp vụ Làm bánh Âu

 

8.    Nghiệp vụ Đặt giữ buồng khách sạn

 

9.    Nghiệp vụ Quản lý khách sạn nhỏ

 

10.  Nghiệp vụ Đại lý lữ hành

 

11.  Nghiệp vụ Điều hành tour

 

12.  Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

 

13.  Nghiệp vụ Đặt giữ chỗ lữ hành

 

 

Dự án EU cùng Hội đồng VTCB khuyến khích các doanh nghiệp và người lao động áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong công tác đào tạo và thực hiện công việc của mình nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghề từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

 

 

 

 

Tải tài liệu VTOS: http://bit.ly/tailieuvtos  

 

 

Xem video VTOS: http://bit.ly/videovtos

 

 

Để tham khảo thêm về tiêu chuẩn và hệ thống VTOS cũng các hoạt động liên quan, xin vui lòng tham khảo trang web của Hội đồng Cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch VTCB tại địa chỉ http://www.vtcb.org.vn

 

 

Để tham khảo các hoạt động của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (Dự án EU) xin vui lòng ghé thăm trang web tại địa chỉ https://www.esrt.vn

 

 

 

Dự án EU Hội đồng VTCB