Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

Ngày 14/3/2016, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhằm đẩy mạnh và thu hút đầu tư cho ngành Du lịch của tỉnh.

Ông Lê Văn Quý – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Với nhiều lợi thế của ngành du lịch Điện Biên như địa hình, vị trí địa lý, văn hóa, di tích lịch sử,… chúng tôi nhận thấy Điện Biên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên”.Ông Quý hy vọng qua đợt công bố qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ Pá Khoang tại Lễ hội hoa ban năm nay, nhiều doanh nghiệp sẽ biết và đến Điện Biên Phủ đầu tư. Đây cũng là cơ hội lớn cho việc phát triển ngành du lịch Điện Biên, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để đẩy mạnh và thu hút đầu tư cho ngành kinh tế du lịch, việc kêu gọi các nhà đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các cơ chế chính sách một cách thông thoáng nhất nhằm “hút” nhà đầu tư sẽ được chính quyền tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm – ông Quý cho biết thêm.

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển du lịch nhận định: “Điện Biên nằm trong vùng kinh tế Tây Bắc, có thể coi Điện Biên là kho báu của ngành du lịch Việt Nam. Mặc dù có nhiều thế mạnh phát triển lớn nhưng du lịch Điện Biên còn chưa thực sự phát triển do những hạn chế về địa hình, hạ tầng và những quan điểm nhận thức về vai trò phát triển du lịch trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương còn chưa thực sự đồng bộ so với các tỉnh khác trên cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự quan tâm của Ban chỉ đạo Tây Bắc và một số chính quyền đảng bộ địa phương thì du lịch Tây Bắc đã bắt đầu chuyển mình”.

Điện Biên là một trong tám tỉnh Tây Bắc đã và đang nhận được sự hỗ trợ rất tích cực về mặt kỹ thuật của Dự án EU-ESRT nhằm phát triển Du lịch có trách nhiệm. Đáng lưu ý, trong thời gian vừa qua, các chuyên gia của Dự án cũng đã hỗ trợ Điện Biên nói riêng và các tỉnh dọc theo Quốc lộ 6 – Lưu vực sông Đà nói chung xây dựng và hoàn thiện Báo cáo và Bản đồ Phát triển sản phẩm du lịch. Tại Hội thảo, ông Hoàng Nhân Chính, chuyên gia của Dự án đã trình bày ngắn gọn về Báo cáo này, trong đó tập trung vào phương pháp thực hiện, kết quả đạt được và một số đề xuất.

Báo cáo đã xác định ba cụm sản phẩm quan trọng với những chủ đề phù hợp để Điện Biên tập trung xây dựng và phát triển, gồm (i) thành phố Điện Biên Phủ và khu vực phụ cận – Trở về với quá khứ hào hùng của dân tộc, (ii) cụm Mường Nhé – Chinh phục điểm cực Tây của Tổ quốc và (iii) cụm ngã ba sông Đà-Nậm Na – Xa rời nhịp sống đô thị.

Ngoài ra, Hội thảo cũng cho thấy thực trạng du lịch Điện Biên, đưa ra góc nhìn thẳng thắn về những hạn chế còn tồn đọng, từ đó để chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan xem xét và đầu tư xây dựng  hiệu quả vào ngành du lịch Điện Biên.

Đặc biệt cũng tại chuỗi sự kiện lần này, qua Lễ công bố quyết định phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính Phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương… đã cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng chính quyền địa phương về việc đầu tư phát triển kinh tế du lịch Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng.

(Theo Hồng Hương, Tô Lãng – Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)

Bài trình bày của chuyên gia Dự án EU-ESRT tại Hội thảo:

 

  

Ngày 14/3/2016, tại thành phố Điện Biên Phủ, Hội thảo Phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã diễn ra nhằm đẩy mạnh và thu hút đầu tư cho ngành Du lịch của tỉnh.

Ông Lê Văn Quý – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên cho biết: “Với nhiều lợi thế của ngành du lịch Điện Biên như địa hình, vị trí địa lý, văn hóa, di tích lịch sử,… chúng tôi nhận thấy Điện Biên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch lịch sử, du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên”.Ông Quý hy vọng qua đợt công bố qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ Pá Khoang tại Lễ hội hoa ban năm nay, nhiều doanh nghiệp sẽ biết và đến Điện Biên Phủ đầu tư. Đây cũng là cơ hội lớn cho việc phát triển ngành du lịch Điện Biên, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để đẩy mạnh và thu hút đầu tư cho ngành kinh tế du lịch, việc kêu gọi các nhà đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các cơ chế chính sách một cách thông thoáng nhất nhằm “hút” nhà đầu tư sẽ được chính quyền tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm – ông Quý cho biết thêm.

Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển du lịch nhận định: “Điện Biên nằm trong vùng kinh tế Tây Bắc, có thể coi Điện Biên là kho báu của ngành du lịch Việt Nam. Mặc dù có nhiều thế mạnh phát triển lớn nhưng du lịch Điện Biên còn chưa thực sự phát triển do những hạn chế về địa hình, hạ tầng và những quan điểm nhận thức về vai trò phát triển du lịch trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương còn chưa thực sự đồng bộ so với các tỉnh khác trên cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với sự quan tâm của Ban chỉ đạo Tây Bắc và một số chính quyền đảng bộ địa phương thì du lịch Tây Bắc đã bắt đầu chuyển mình”.

Điện Biên là một trong tám tỉnh Tây Bắc đã và đang nhận được sự hỗ trợ rất tích cực về mặt kỹ thuật của Dự án EU-ESRT nhằm phát triển Du lịch có trách nhiệm. Đáng lưu ý, trong thời gian vừa qua, các chuyên gia của Dự án cũng đã hỗ trợ Điện Biên nói riêng và các tỉnh dọc theo Quốc lộ 6 – Lưu vực sông Đà nói chung xây dựng và hoàn thiện Báo cáo và Bản đồ Phát triển sản phẩm du lịch. Tại Hội thảo, ông Hoàng Nhân Chính, chuyên gia của Dự án đã trình bày ngắn gọn về Báo cáo này, trong đó tập trung vào phương pháp thực hiện, kết quả đạt được và một số đề xuất.

Báo cáo đã xác định ba cụm sản phẩm quan trọng với những chủ đề phù hợp để Điện Biên tập trung xây dựng và phát triển, gồm (i) thành phố Điện Biên Phủ và khu vực phụ cận – Trở về với quá khứ hào hùng của dân tộc, (ii) cụm Mường Nhé – Chinh phục điểm cực Tây của Tổ quốc và (iii) cụm ngã ba sông Đà-Nậm Na – Xa rời nhịp sống đô thị.

Ngoài ra, Hội thảo cũng cho thấy thực trạng du lịch Điện Biên, đưa ra góc nhìn thẳng thắn về những hạn chế còn tồn đọng, từ đó để chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan xem xét và đầu tư xây dựng  hiệu quả vào ngành du lịch Điện Biên.

Đặc biệt cũng tại chuỗi sự kiện lần này, qua Lễ công bố quyết định phê duyệt qui hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang, với sự tham dự của Phó thủ tướng Chính Phủ, trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương… đã cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng chính quyền địa phương về việc đầu tư phát triển kinh tế du lịch Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng.

(Theo Hồng Hương, Tô Lãng – Báo Diễn đàn Doanh nghiệp)

Bài trình bày của chuyên gia Dự án EU-ESRT tại Hội thảo: