Nâng cao nghiệp vụ quản lý Phục vụ Buồng trong Khách sạn

Ngày 21/5/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Buồng Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam và Dự án EU-ESRT đã phối hợp tổ chức Hội nghị nâng cao nghiệp vụ quản lý Phục vụ Buồng trong Khách sạn.

Hội nghị tập trung tổng kết hoạt động trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Câu lạc bộ Quản lý Buồng; giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới liên quan đến Phục vụ Buồng trong khách sạn. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến áp dụng tiêu chuẩn VTOS vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động và các phương pháp nâng cao chất lượng phục vụ Buồng của các khách sạn Việt Nam và quốc tế cũng đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị.

 

Đại diện Dự án EU-ESRT đã tham dự Hội nghị và trình bày hướng dẫn áp dụng hiệu quả Tiêu chuẩn VTOS 2013 về Phục vụ Buồng vào thực tế kinh doanh khách sạn ở Việt Nam. Chuyên gia của Dự án đề xuất các khách sạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng cả hai phiên bản VTOS phiên bản 2008 và 2013, sau đó xây dựng Quy trình phục vụ chuẩn cho khách sạn của mình dựa trên các tiêu chuẩn VTOS đó. Các khách sạn nên áp dụng các tiêu chuẩn này trong các khóa đào tạo cho nhân viên của mình cũng như trong quá trình xây dựng các thông tin tuyển dụng phù hợp.

 

Theo ông Trương Nam Thắng, Cán bộ quản lý phát triển Ngành của Dự án EU-ESRT, Câu lạc bộ Buồng Việt Nam là một trong những điển hình tốt cho mô hình hiệp hội, tổ chức xã hội mang tính định hướng nghề nghiệp. Mới chỉ được thành lập từ năm 2014 với 240 hội viên, sau 2 năm chính thức hoạt động, Câu lạc bộ đã có tới gần 400 hội viên. Với những đóng góp về mặt kỹ thuật từ Dự án EU-ESRT, hi vọng trong tương lai, Câu lạc bộ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng hoạt động.

 

 

Ngày 21/5/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Buồng Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam và Dự án EU-ESRT đã phối hợp tổ chức Hội nghị nâng cao nghiệp vụ quản lý Phục vụ Buồng trong Khách sạn.

Hội nghị tập trung tổng kết hoạt động trong năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của Câu lạc bộ Quản lý Buồng; giới thiệu những công nghệ và sản phẩm mới liên quan đến Phục vụ Buồng trong khách sạn. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến áp dụng tiêu chuẩn VTOS vì lợi ích của doanh nghiệp và người lao động và các phương pháp nâng cao chất lượng phục vụ Buồng của các khách sạn Việt Nam và quốc tế cũng đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị.

 

Đại diện Dự án EU-ESRT đã tham dự Hội nghị và trình bày hướng dẫn áp dụng hiệu quả Tiêu chuẩn VTOS 2013 về Phục vụ Buồng vào thực tế kinh doanh khách sạn ở Việt Nam. Chuyên gia của Dự án đề xuất các khách sạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng cả hai phiên bản VTOS phiên bản 2008 và 2013, sau đó xây dựng Quy trình phục vụ chuẩn cho khách sạn của mình dựa trên các tiêu chuẩn VTOS đó. Các khách sạn nên áp dụng các tiêu chuẩn này trong các khóa đào tạo cho nhân viên của mình cũng như trong quá trình xây dựng các thông tin tuyển dụng phù hợp.

 

Theo ông Trương Nam Thắng, Cán bộ quản lý phát triển Ngành của Dự án EU-ESRT, Câu lạc bộ Buồng Việt Nam là một trong những điển hình tốt cho mô hình hiệp hội, tổ chức xã hội mang tính định hướng nghề nghiệp. Mới chỉ được thành lập từ năm 2014 với 240 hội viên, sau 2 năm chính thức hoạt động, Câu lạc bộ đã có tới gần 400 hội viên. Với những đóng góp về mặt kỹ thuật từ Dự án EU-ESRT, hi vọng trong tương lai, Câu lạc bộ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng hoạt động.