Lịch sự kiện tháng 7/2016

 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 7/2016.

1. Các khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam (HMS-10, 11, 12, 13)

Thời gian: 5/7 – 28/7/2016

Địa điểm: Nha Trang, Bình Thuận, Hội An, Đà Nẵng

 

2. Hội thảo Tổng kết nhiệm vụ công tác của chuyên gia trong nước và quốc tế Dự án EU-ESRT hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 7/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Hội thảo về Xây dựng thương hiệu cho 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: 8/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

4. Kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam

Thời gian: 9/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Các khóa tập huấn Marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ (RTMK-26, 27, 28, 29, 30, 31)

Thời gian: 11 – 29/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, An Giang, Hà Tiên, Phú Quốc

 

6. Hội thảo phối hợp các tỉnh Bắc miền Trung

Thời gian: 15/7/2016

Địa điểm: Vinh

 

7. Họp tổ Công tác Phát triển Nguồn nhân lực chung và tổ Công tác Marketing khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 20/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

8. Hội thảo về phương pháp xác định đóng góp của Du lịch vào nền kinh tế (chuẩn bị cho Báo cáo Du lịch thường niên)

Thời gian: 22/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch

Thời gian: 26/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Họp tổ Công tác Phát triển Nguồn Nhân lực chung tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 27/7/2016

Địa điểm: Cần Thơ

 

11. Báo cáo Hội đồng Thẩm định Tiêu chuẩn Nghề Quốc gia 2 lĩnh vực kỹ năng nghề: Lễ tân và Phục vụ Buồng

Thời gian: Dự kiến tháng 7

Địa điểm: Hà Nội


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 7/2016


 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 7/2016.

1. Các khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam (HMS-10, 11, 12, 13)

Thời gian: 5/7 – 28/7/2016

Địa điểm: Nha Trang, Bình Thuận, Hội An, Đà Nẵng

 

2. Hội thảo Tổng kết nhiệm vụ công tác của chuyên gia trong nước và quốc tế Dự án EU-ESRT hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 7/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

3. Hội thảo về Xây dựng thương hiệu cho 3 tỉnh Duyên hải miền Trung

Thời gian: 8/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

4. Kỷ niệm Ngày Du lịch Việt Nam

Thời gian: 9/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

5. Các khóa tập huấn Marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ (RTMK-26, 27, 28, 29, 30, 31)

Thời gian: 11 – 29/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, An Giang, Hà Tiên, Phú Quốc

 

6. Hội thảo phối hợp các tỉnh Bắc miền Trung

Thời gian: 15/7/2016

Địa điểm: Vinh

 

7. Họp tổ Công tác Phát triển Nguồn nhân lực chung và tổ Công tác Marketing khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 20/7/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

8. Hội thảo về phương pháp xác định đóng góp của Du lịch vào nền kinh tế (chuẩn bị cho Báo cáo Du lịch thường niên)

Thời gian: 22/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Phiên họp Hội đồng Tư vấn Du lịch

Thời gian: 26/7/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Họp tổ Công tác Phát triển Nguồn Nhân lực chung tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 27/7/2016

Địa điểm: Cần Thơ

 

11. Báo cáo Hội đồng Thẩm định Tiêu chuẩn Nghề Quốc gia 2 lĩnh vực kỹ năng nghề: Lễ tân và Phục vụ Buồng

Thời gian: Dự kiến tháng 7

Địa điểm: Hà Nội


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 7/2016