Lịch sự kiện tháng 7/2012

 

BQL Dự án xin trân trọng thông báo các sự kiện của Dự án diễn ra trong tháng 7/2012.

Xin vui lòng tải file đính kèm để biết chi tiết.

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 7/2012


 

BQL Dự án xin trân trọng thông báo các sự kiện của Dự án diễn ra trong tháng 7/2012.

Xin vui lòng tải file đính kèm để biết chi tiết.

File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 7/2012