Lịch sự kiện tháng 6/2016

 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 6/2016 của Dự án

 

 

 

 

1. Các khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam

Thời gian: 31/5 – 30/6/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Cần Thơ, Đà Lạt

 

2. Gặp mặt học viên tham gia các chương trình đào tạo VTOS của Dự án

Thời gian: 2 – 23/6/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An – Hà Tĩnh, Huế, ĐBSCL

 

3. Đại hội thành lập chi hội Đào tạo viên VTOS Quảng Ninh

Thời gian: 4/6/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

4. Khóa tập huấn về Giám sát trong khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 8 – 12/6/2016

Địa điểm: Hải Dương

 

5. Phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án

Thời gian: 9/6/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Du lịch có trách nhiệm dành cho các cán bộ quản lý nhà nước về Du lịch

Thời gian: 13 – 24/6/2016

Địa điểm: Hạ Long, Đà Lạt

 

7. Chương trình khảo sát các điển hình về Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU-ESRT hỗ trợ

Thời gian: 23 – 24/6/2016

Địa điểm: Hòa Bình

 

8. Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016

Thời gian: 24 – 26/6/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

9. Hội nghị phát triển Du lịch tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 6/2016


 

Dự án EU-ESRT trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 6/2016 của Dự án

 

 

 

 

1. Các khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam

Thời gian: 31/5 – 30/6/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Cần Thơ, Đà Lạt

 

2. Gặp mặt học viên tham gia các chương trình đào tạo VTOS của Dự án

Thời gian: 2 – 23/6/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An – Hà Tĩnh, Huế, ĐBSCL

 

3. Đại hội thành lập chi hội Đào tạo viên VTOS Quảng Ninh

Thời gian: 4/6/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

4. Khóa tập huấn về Giám sát trong khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS

Thời gian: 8 – 12/6/2016

Địa điểm: Hải Dương

 

5. Phiên họp Ban Chỉ đạo Dự án

Thời gian: 9/6/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Du lịch có trách nhiệm dành cho các cán bộ quản lý nhà nước về Du lịch

Thời gian: 13 – 24/6/2016

Địa điểm: Hạ Long, Đà Lạt

 

7. Chương trình khảo sát các điển hình về Du lịch có trách nhiệm do Dự án EU-ESRT hỗ trợ

Thời gian: 23 – 24/6/2016

Địa điểm: Hòa Bình

 

8. Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2016

Thời gian: 24 – 26/6/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

9. Hội nghị phát triển Du lịch tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam

Thời gian: Dự kiến

Địa điểm: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 6/2016