Lịch sự kiện tháng 5/2016

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 5/2016 của Dự án.

1. Khảo sát điển hình tốt trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực Du lịch theo chương trình của Dự án

Thời gian: 4 – 5/5/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

2. Hỗ trợ kế hoạch Marketing vùng tại khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 4 – 10/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

3. Hỗ trợ xây dựng thư viện thông tin cho Viện NCPTDL

Thời gian: 4 – 20/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Hỗ trợ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại khu vực Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 4 – 27/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long

 

5. Khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam

Thời gian: 5 – 26/5/2016

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai

 

6. Hỗ trợ TCDL tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch về an ninh, an toàn trong Du lịch

Thời gian: 6/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Tập huấn về E-marketing điểm đến cho Tổng cục Du lịch

Thời gian: 9/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu du lịch Vùng cho khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 9 – 20/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

9. Hỗ trợ xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của Du lịch vào GDP của tỉnh

Thời gian: 9 – 20/5/2016

Địa điểm: Quảng Ninh

 

10. Phiên họp các Tổ công tác của Hội đồng Tư vấn Du lịch về Chính sách và nguồn nhân lực

Thời gian: 11/5/2016

Địa điểm: TP.HCM

 

11. Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng thương hiệu du lịch vùng

Thời gian: 12/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

12. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 16 – 27/5/2016

Địa điểm: Bắc Miền Trung

 

13. Họp tư vấn về xây dựng thương hiệu vùng

Thời gian: 17/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

14. Hội thảo phối hợp triển khai thương hiệu vùng

Thời gian: 18/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

15. Họp với đơn vị thiết kế về logo du lịch vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 19/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

16. Hội nghị của Câu lạc bộ Buồng Việt Nam

Thời gian: 21/5/2016

Địa điểm: TP.HCM

 

17. Phiên họp của Ban điều phối Vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 26/5/2016

Địa điểm: Hội An

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 5/2015


 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 5/2016 của Dự án.

1. Khảo sát điển hình tốt trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực Du lịch theo chương trình của Dự án

Thời gian: 4 – 5/5/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

2. Hỗ trợ kế hoạch Marketing vùng tại khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 4 – 10/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

3. Hỗ trợ xây dựng thư viện thông tin cho Viện NCPTDL

Thời gian: 4 – 20/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

4. Hỗ trợ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tại khu vực Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 4 – 27/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long

 

5. Khóa tập huấn tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam

Thời gian: 5 – 26/5/2016

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai

 

6. Hỗ trợ TCDL tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch về an ninh, an toàn trong Du lịch

Thời gian: 6/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

7. Tập huấn về E-marketing điểm đến cho Tổng cục Du lịch

Thời gian: 9/5/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

8. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu du lịch Vùng cho khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 9 – 20/5/2016

Địa điểm: Duyên hải miền Trung

 

9. Hỗ trợ xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của Du lịch vào GDP của tỉnh

Thời gian: 9 – 20/5/2016

Địa điểm: Quảng Ninh

 

10. Phiên họp các Tổ công tác của Hội đồng Tư vấn Du lịch về Chính sách và nguồn nhân lực

Thời gian: 11/5/2016

Địa điểm: TP.HCM

 

11. Hội thảo lấy ý kiến về xây dựng thương hiệu du lịch vùng

Thời gian: 12/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

12. Hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 16 – 27/5/2016

Địa điểm: Bắc Miền Trung

 

13. Họp tư vấn về xây dựng thương hiệu vùng

Thời gian: 17/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

14. Hội thảo phối hợp triển khai thương hiệu vùng

Thời gian: 18/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

15. Họp với đơn vị thiết kế về logo du lịch vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 19/5/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

16. Hội nghị của Câu lạc bộ Buồng Việt Nam

Thời gian: 21/5/2016

Địa điểm: TP.HCM

 

17. Phiên họp của Ban điều phối Vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 26/5/2016

Địa điểm: Hội An

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 5/2015