Lịch sự kiện tháng 4/2016

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 4/2016 của Dự án:

 

 

 

 

1. Hội nghị phổ biến Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 và các nội dung liên quan đến hội nhập Du lịch của Việt Nam

Thời gian: 30/3/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Hỗ trợ phát triển các tổ chức quản lý điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung và Phú Quốc

Thời gian: 4 – 29/4/2016

Địa điểm: Bắc miền Trung, Duyên hải miền Trung, Phú Quốc

 

3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm Du lịch có trách nhiệm vùng cho khu vực 3 tỉnh ĐBSCL và 3 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 4 – 29/4/2016

Địa điểm: ĐBSCL, Bắc miền Trung

 

4. Hội nghị áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong lĩnh vực khách sạn

Thời gian: 5/4/2016

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

5. Hội thảo áp dụng VTOS và báo cáo kết quả đánh giá thử nghiệm

Thời gian: 7/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Hỗ trợ xây dựng Sổ tay hướng dẫn Ứng phó với Biến đổi khí hậu trong Du lịch

Thời gian: 11 – 24/4/2016

Địa điểm: Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng

 

7. Phiên họp Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về Cơ quan tiếp thị điểm đến, Du lịch mỏ than và Chương trình đào tạo thuyền viên tàu thủy Du lịch

Thời gian: 12/4/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

8. Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM 2016

Thời gian: 13/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Họp báo xúc tiến Du lịch đến 8 tỉnh TBMR

Thời gian: 14/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 13 – 22/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM 2016

Thời gian: 14 – 17/3/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

12. Hội thảo thu hút khách du lịch tới 8 tỉnh TBMR

Thời gian: 15/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Chương trình tập huấn dành cho các nhà báo Việt Nam

Thời gian: 20/4/2016

Địa điểm: Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)

 

14. Hội thảo về giải pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu trong Du lịch

Thời gian: 22/4/2016

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

15. Phiên họp Ban điều phối Du lịch vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 26/4/2016

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

16. Phiên họp Báo cáo về Chiến lược phát triển Du lịch Bắc miền Trung

Thời gian: 28/4/2016

Địa điểm: Vinh (Nghệ An)

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 4/2016


 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu Lịch sự kiện tháng 4/2016 của Dự án:

 

 

 

 

1. Hội nghị phổ biến Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 và các nội dung liên quan đến hội nhập Du lịch của Việt Nam

Thời gian: 30/3/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

2. Hỗ trợ phát triển các tổ chức quản lý điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung, 3 tỉnh Duyên hải miền Trung và Phú Quốc

Thời gian: 4 – 29/4/2016

Địa điểm: Bắc miền Trung, Duyên hải miền Trung, Phú Quốc

 

3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm Du lịch có trách nhiệm vùng cho khu vực 3 tỉnh ĐBSCL và 3 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 4 – 29/4/2016

Địa điểm: ĐBSCL, Bắc miền Trung

 

4. Hội nghị áp dụng tiêu chuẩn VTOS trong lĩnh vực khách sạn

Thời gian: 5/4/2016

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

5. Hội thảo áp dụng VTOS và báo cáo kết quả đánh giá thử nghiệm

Thời gian: 7/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

6. Hỗ trợ xây dựng Sổ tay hướng dẫn Ứng phó với Biến đổi khí hậu trong Du lịch

Thời gian: 11 – 24/4/2016

Địa điểm: Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng

 

7. Phiên họp Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về Cơ quan tiếp thị điểm đến, Du lịch mỏ than và Chương trình đào tạo thuyền viên tàu thủy Du lịch

Thời gian: 12/4/2016

Địa điểm: Hạ Long

 

8. Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM 2016

Thời gian: 13/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

9. Họp báo xúc tiến Du lịch đến 8 tỉnh TBMR

Thời gian: 14/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

10. Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu cho Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch

Thời gian: 13 – 22/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

11. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM 2016

Thời gian: 14 – 17/3/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

12. Hội thảo thu hút khách du lịch tới 8 tỉnh TBMR

Thời gian: 15/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 

13. Chương trình tập huấn dành cho các nhà báo Việt Nam

Thời gian: 20/4/2016

Địa điểm: Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)

 

14. Hội thảo về giải pháp ứng phó với Biến đổi khí hậu trong Du lịch

Thời gian: 22/4/2016

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

15. Phiên họp Ban điều phối Du lịch vùng Duyên hải miền Trung

Thời gian: 26/4/2016

Địa điểm: Hội An (Quảng Nam)

 

16. Phiên họp Báo cáo về Chiến lược phát triển Du lịch Bắc miền Trung

Thời gian: 28/4/2016

Địa điểm: Vinh (Nghệ An)

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 4/2016