Lịch sự kiện tháng 3/2016

 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 3/2016

 

 

 

 

1. Hỗ trợ khu vực Duyên hải miền Trung xây dựng trang web du lịch chung và bản đồ du lịch

Thời gian: 1 – 4/3/2016

Địa điểm: Các tỉnh Duyên hải miền Trung

 

2. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 1 – 18/3/2016

Địa điểm: 4 tỉnh Bắc Miền Trung

 

3. Khóa tập huấn Tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam (HMS-01, 02, 03, 04)

Thời gian: 1 – 30/3/2016

Địa điểm: Hạ Long, Hà Nội, Lào Cai

 

4. Các khóa tập huấn nâng cao nhận thức và thực hành Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 2 – 4/3/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

5. Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ (RTMK-20, 21)

Thời gian: 7 – 11/3/2016

Địa điểm: Phú Yên, Bình Định

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-25)

Thời gian: 7 – 12/3/2016

Địa điểm: Lào Cai

 

7. Khóa tập huấn kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân (HST-25, 26, 27)

Thời gian: 7 – 26/3/2016

Địa điểm: Huế, Lai Châu, Yên Bái

 

8. Hỗ trợ TCDL và 3 tỉnh Duyên hải miền Trung tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2016

Thời gian: 9 – 13/3/2016

Địa điểm: Berlin (Đức)

 

9. Chương trình đánh giá thử nghiệm nghiệp vụ Lễ tân và Buồng

Thời gian: 9 – 19/3/2016

Địa điểm: Hà Nội, Kiên Giang, Huế

 

10. Hội thảo tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề Du lịch

Thời gian: 14 – 17/3/2016

Địa điểm: Kiên Giang, Huế

 

11. Hội thảo ứng dụng tiêu chuẩn VTOS trong đào tạo của các trường Du lịch khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 17/3/2016

Địa điểm: Huế

 

12. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-27)

Thời gian: 21 – 25/3/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

13. Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HSTOT-01)

Thời gian: 26 – 27/3/2016

Địa điểm: Yên Bái

 

14. [Dự kiến] Đại hội tổng kết nhiệm kỳ của Hiệp hội Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

15. [Dự kiến] Đại hội thành lập Hiệp hội đào tạo Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

16. Hội chợ Du lịch Quốc tế – VITM Hà Nội 2016

Thời gian: 14 – 17/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 3/2016


 

Dự án EU-ESRT xin trân trọng giới thiệu các hoạt động của Dự án trong tháng 3/2016

 

 

 

 

1. Hỗ trợ khu vực Duyên hải miền Trung xây dựng trang web du lịch chung và bản đồ du lịch

Thời gian: 1 – 4/3/2016

Địa điểm: Các tỉnh Duyên hải miền Trung

 

2. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển điểm đến tại khu vực 4 tỉnh Bắc Miền Trung

Thời gian: 1 – 18/3/2016

Địa điểm: 4 tỉnh Bắc Miền Trung

 

3. Khóa tập huấn Tăng cường kỹ năng Quản lý khách sạn 4-5 sao của Việt Nam (HMS-01, 02, 03, 04)

Thời gian: 1 – 30/3/2016

Địa điểm: Hạ Long, Hà Nội, Lào Cai

 

4. Các khóa tập huấn nâng cao nhận thức và thực hành Du lịch có Trách nhiệm

Thời gian: 2 – 4/3/2016

Địa điểm: Thanh Hóa, Nghệ An

 

5. Khóa tập huấn marketing có trách nhiệm cho các doanh nghiệp Du lịch vừa và nhỏ (RTMK-20, 21)

Thời gian: 7 – 11/3/2016

Địa điểm: Phú Yên, Bình Định

 

6. Khóa tập huấn về Quản lý Khách sạn theo tiêu chuẩn VTOS (HM-25)

Thời gian: 7 – 12/3/2016

Địa điểm: Lào Cai

 

7. Khóa tập huấn kinh doanh lưu trú Du lịch tại nhà dân (HST-25, 26, 27)

Thời gian: 7 – 26/3/2016

Địa điểm: Huế, Lai Châu, Yên Bái

 

8. Hỗ trợ TCDL và 3 tỉnh Duyên hải miền Trung tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITB Berlin 2016

Thời gian: 9 – 13/3/2016

Địa điểm: Berlin (Đức)

 

9. Chương trình đánh giá thử nghiệm nghiệp vụ Lễ tân và Buồng

Thời gian: 9 – 19/3/2016

Địa điểm: Hà Nội, Kiên Giang, Huế

 

10. Hội thảo tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề Du lịch

Thời gian: 14 – 17/3/2016

Địa điểm: Kiên Giang, Huế

 

11. Hội thảo ứng dụng tiêu chuẩn VTOS trong đào tạo của các trường Du lịch khu vực Duyên hải miền Trung

Thời gian: 17/3/2016

Địa điểm: Huế

 

12. Khóa tập huấn về Thuyết minh Du lịch theo tiêu chuẩn VTOS (OTG-27)

Thời gian: 21 – 25/3/2016

Địa điểm: Đà Nẵng

 

13. Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân (HSTOT-01)

Thời gian: 26 – 27/3/2016

Địa điểm: Yên Bái

 

14. [Dự kiến] Đại hội tổng kết nhiệm kỳ của Hiệp hội Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

15. [Dự kiến] Đại hội thành lập Hiệp hội đào tạo Du lịch

Thời gian: Tuần 4

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

 

16. Hội chợ Du lịch Quốc tế – VITM Hà Nội 2016

Thời gian: 14 – 17/4/2016

Địa điểm: Hà Nội

 


File đính kèm:
Download Lịch sự kiện tháng 3/2016