Khai giảng Khóa tập huấn Vận hành Trung tâm thông tin Du lịch tại Hà Nội

 

Ngày 15/5/2014, tại Hà Nội, khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch do Dự án EU tổ chức đã chính thức khai giảng.

Tham dự buổi lễ khai giảng có ông Mai Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng đại diện Ban Quản lý Dự án EU. Khóa tập huấn này là kết quả của Thỏa thuận hợp tác giữa Dự án EU và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Tham gia khóa tập huấn có 24 học viên đến từ Trung tâm hỗ trợ du khách, Quầy thông tin du lịch ở sân bay Nội Bài, các quầy thông tin du lịch trong thành phố và một số Phòng, Ban chức năng của Sở.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/5/2014. Đây là khóa tập huấn thứ năm được Dự án EU triển khai sau bốn khóa trong năm 2013 lần lượt cho các trung tâm và điểm du lịch quan trọng như đô thị cổ Hội An, Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Đà Nẵng.

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dự án đã lên kế hoạch triển khai ít nhất 10 khóa tập huấn nữa cho các trung tâm du lịch trong cả nước từ nay đến giữa năm 2015.

Tham khảo: Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm thông tin Du lịch Việt Nam 

Ngày 15/5/2014, tại Hà Nội, khóa tập huấn về vận hành Trung tâm thông tin Du lịch do Dự án EU tổ chức đã chính thức khai giảng.

Tham dự buổi lễ khai giảng có ông Mai Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng đại diện Ban Quản lý Dự án EU. Khóa tập huấn này là kết quả của Thỏa thuận hợp tác giữa Dự án EU và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Tham gia khóa tập huấn có 24 học viên đến từ Trung tâm hỗ trợ du khách, Quầy thông tin du lịch ở sân bay Nội Bài, các quầy thông tin du lịch trong thành phố và một số Phòng, Ban chức năng của Sở.

Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/5/2014. Đây là khóa tập huấn thứ năm được Dự án EU triển khai sau bốn khóa trong năm 2013 lần lượt cho các trung tâm và điểm du lịch quan trọng như đô thị cổ Hội An, Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Đà Nẵng.

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dự án đã lên kế hoạch triển khai ít nhất 10 khóa tập huấn nữa cho các trung tâm du lịch trong cả nước từ nay đến giữa năm 2015.

Tham khảo: Tài liệu hướng dẫn vận hành Trung tâm thông tin Du lịch Việt Nam