Hội thảo Giới thiệu tài liệu Hướng dẫn thương hiệu Vietnam – Timeless Charm

 

Ngày 28/8/2014, tại Hà Nội, Dự án EU đã phối hợp với Vụ Thị trường, Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu Hướng dẫn thương hiệu Vietnam – Timeless Charm.

Hội thảo tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực về công tác marketing cho cán bộ Tổng cục Du lịch, dưới sự chủ trì của các lãnh đạo Tổng cục Du lịch gồm bà Hoàng Thị Điệp, ông Nguyễn Quốc Hưng, ông Hà Văn Siêu. Gần 100 đại biểu tham dự là cán bộ đến từ các Vụ chức năng của Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Trung tâm Thông tin Du lịch.

 

Thay mặt cho lãnh đạo TCDL, ông Nguyễn Quốc Hưng đã có bài phát biểu khai mạc nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của mỗi quốc gia, công việc này cần có sự tham gia của nhiều thành phần, lĩnh vực.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Vụ Thị trường Du lịch trình bày về Thương hiệu Du lịch Vietnam – Timeless Charm, đặc biệt nhấn mạnh vào hình ảnh nhận diện của biểu trưng và khẩu hiệu nói chung cũng như khi gắn với bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam bao gồm du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch gắn với thiên nhiên; du lịch thành phố.

 

Ngoài ra, vấn đề Quản trị Thương hiệu Du lịch Vietnam – Timeless Charm cũng đã được nêu lên với phần trình bày của ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU. Trong bài trình bày của mình, ông Trí đề xuất cần nâng cao hơn nữa vai trò của Vụ Thị trường Du lịch nói riêng và của TCDL nói chung. Hơn nữa, cũng cần có sự phối hợp, hợp tác tích cực từ các đơn vị chức năng của TCDL để tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và quản trị thương hiệu.

 

Từ hai nội dung được trình bày, đại diện các đơn vị đã lần lượt đóng góp ý kiến nhằm giúp Vụ Thị trường Du lịch tiếp tục hoàn thiện hơn nữa nội dung tài liệu Hướng dẫn về thương hiệu du lịch. Dự kiến, Vụ sẽ phối hợp với Dự án EU tiếp tục tổ chức ba hội thảo phổ biến tài liệu Hướng dẫn thương hiệu Du lịch Việt Nam “Vietnam – Timeless Charm” tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 10/2014.


GIỚI THIỆU TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 

Nhằm tăng cường phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, hướng tới xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, Dự án EU đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch huy động chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Việt Nam: “Vietnam – Timeless Charm” (Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận).

 

Tài liệu này được xem là một bộ công cụ nhằm quản lý thương hiệu du lịch quốc gia một cách hệ thống và nhất quán, giúp ngành Du lịch Việt Nam xây dựng các tài liệu xúc tiến và truyền thông thống nhất về thiết kế cũng như thông điệp để thu hút và lôi kéo các khách hàng mục tiêu.

 

Nội dung chính của Tài liệu tập trung giới thiệu cấu trúc của thương hiệu Việt Nam và bốn dòng sản phẩm chính: Du lịch biển đảo, Du lịch văn hóa, Du lịch gắn với thiên nhiên và Du lịch thành phố. Ngoài ra, tài liệu cung cấp các hướng dẫn và gợi ý giúp áp dụng Bộ nhận diện thương hiệu “Vietnam – Timeless Charm” một cách sáng tạo và linh hoạt dựa trên các thiết kế phù hợp với bản chất của thương hiệu.

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam đặc biệt hữu ích cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; các trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; các doanh


nghiệp kinh doanh du lịch; các hiệp hội, tổ chức hoạt động trong ngành Du lịch hoặc trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch; và các cá nhân tham gia các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến du lịch.

 

Sau khi hoàn thiện, tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Vietnam – Timeless Charm sẽ được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. 

Ngày 28/8/2014, tại Hà Nội, Dự án EU đã phối hợp với Vụ Thị trường, Tổng cục Du lịch (TCDL) tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu Hướng dẫn thương hiệu Vietnam – Timeless Charm.

Hội thảo tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực về công tác marketing cho cán bộ Tổng cục Du lịch, dưới sự chủ trì của các lãnh đạo Tổng cục Du lịch gồm bà Hoàng Thị Điệp, ông Nguyễn Quốc Hưng, ông Hà Văn Siêu. Gần 100 đại biểu tham dự là cán bộ đến từ các Vụ chức năng của Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Trung tâm Thông tin Du lịch.

 

Thay mặt cho lãnh đạo TCDL, ông Nguyễn Quốc Hưng đã có bài phát biểu khai mạc nhấn mạnh vai trò quan trọng hàng đầu của việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của mỗi quốc gia, công việc này cần có sự tham gia của nhiều thành phần, lĩnh vực.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện Vụ Thị trường Du lịch trình bày về Thương hiệu Du lịch Vietnam – Timeless Charm, đặc biệt nhấn mạnh vào hình ảnh nhận diện của biểu trưng và khẩu hiệu nói chung cũng như khi gắn với bốn dòng sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam bao gồm du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa; du lịch gắn với thiên nhiên; du lịch thành phố.

 

Ngoài ra, vấn đề Quản trị Thương hiệu Du lịch Vietnam – Timeless Charm cũng đã được nêu lên với phần trình bày của ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án EU. Trong bài trình bày của mình, ông Trí đề xuất cần nâng cao hơn nữa vai trò của Vụ Thị trường Du lịch nói riêng và của TCDL nói chung. Hơn nữa, cũng cần có sự phối hợp, hợp tác tích cực từ các đơn vị chức năng của TCDL để tạo nên một sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng và quản trị thương hiệu.

 

Từ hai nội dung được trình bày, đại diện các đơn vị đã lần lượt đóng góp ý kiến nhằm giúp Vụ Thị trường Du lịch tiếp tục hoàn thiện hơn nữa nội dung tài liệu Hướng dẫn về thương hiệu du lịch. Dự kiến, Vụ sẽ phối hợp với Dự án EU tiếp tục tổ chức ba hội thảo phổ biến tài liệu Hướng dẫn thương hiệu Du lịch Việt Nam “Vietnam – Timeless Charm” tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 10/2014.


GIỚI THIỆU TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 

Nhằm tăng cường phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, hướng tới xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam, Dự án EU đã hỗ trợ Tổng cục Du lịch huy động chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Việt Nam: “Vietnam – Timeless Charm” (Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận).

 

Tài liệu này được xem là một bộ công cụ nhằm quản lý thương hiệu du lịch quốc gia một cách hệ thống và nhất quán, giúp ngành Du lịch Việt Nam xây dựng các tài liệu xúc tiến và truyền thông thống nhất về thiết kế cũng như thông điệp để thu hút và lôi kéo các khách hàng mục tiêu.

 

Nội dung chính của Tài liệu tập trung giới thiệu cấu trúc của thương hiệu Việt Nam và bốn dòng sản phẩm chính: Du lịch biển đảo, Du lịch văn hóa, Du lịch gắn với thiên nhiên và Du lịch thành phố. Ngoài ra, tài liệu cung cấp các hướng dẫn và gợi ý giúp áp dụng Bộ nhận diện thương hiệu “Vietnam – Timeless Charm” một cách sáng tạo và linh hoạt dựa trên các thiết kế phù hợp với bản chất của thương hiệu.

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam đặc biệt hữu ích cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; các trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; các doanh


nghiệp kinh doanh du lịch; các hiệp hội, tổ chức hoạt động trong ngành Du lịch hoặc trong các lĩnh vực liên quan đến du lịch; và các cá nhân tham gia các hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến du lịch.

 

Sau khi hoàn thiện, tài liệu Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Vietnam – Timeless Charm sẽ được phổ biến rộng rãi trên mạng Internet.