Hội thảo đánh giá sản phẩm du lịch Lai Châu

 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lai Châu năm 2016, sáng ngày 30/4/2016, Hội thảo đánh giá sản phẩm Du lịch Lai Châu đã được tổ chức tại huyện Sìn Hồ.

Dự Hội thảo có đồng chí Bùi Từ Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng Văn Liệt – Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ chủ trì Hội thảo.

 

Ngoài ra, đại diện của Dự án EU-ESRT cũng tham dự Hội thảo với tư cách đơn vị hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khu vực Hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng nhằm phát triển Du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.

 

Các đại biểu đã được nghe báo cáo về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch Lai Châu. Trong đó, khẳng định tiềm năng về khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tài nguyên nhân văn. Định hướng phát triển du lịch thị trường khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa; phát triển loại hình và sản phẩm du lịch; các địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch; phát triển các tuyến du lịch nội địa, liên tuyến và quốc tế…

 

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến đánh giá sát thực về những thế mạnh, tồn tại và giải pháp phát triển du lịch nói chung, phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh nói riêng. Đây cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chọn lọc, từ đó tham mưu với UBND tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch, tập trung nguồn lực phát triển dòng sản phẩm đặc thù của tỉnh để sớm giới thiệu tới các hãng lữ hành, du khách cũng như gửi lời mời chào hấp dẫn tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào du lịch Lai Châu.

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Sùng A Hồ – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá: Hội thảo lần này đã đi sâu thảo luận, đánh giá tính khả thi và xác định sản phẩm chủ lực tại các điểm đã khảo sát tại thành phố Lai Châu và các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Đồng thời đề xuất định hướng phát triển nhiều sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh địa phương nhằm đảm bảo các yếu tố “đặc thù – hấp dẫn – đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường”, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

 

(Tác giả: Bùi Chiến – Báo Lai Châu)

  

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Lai Châu năm 2016, sáng ngày 30/4/2016, Hội thảo đánh giá sản phẩm Du lịch Lai Châu đã được tổ chức tại huyện Sìn Hồ.

Dự Hội thảo có đồng chí Bùi Từ Thiện – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đồng Văn Liệt – Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ chủ trì Hội thảo.

 

Ngoài ra, đại diện của Dự án EU-ESRT cũng tham dự Hội thảo với tư cách đơn vị hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khu vực Hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng nhằm phát triển Du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.

 

Các đại biểu đã được nghe báo cáo về tiềm năng và định hướng phát triển du lịch Lai Châu. Trong đó, khẳng định tiềm năng về khí hậu, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tài nguyên nhân văn. Định hướng phát triển du lịch thị trường khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa; phát triển loại hình và sản phẩm du lịch; các địa bàn trọng điểm để phát triển du lịch; phát triển các tuyến du lịch nội địa, liên tuyến và quốc tế…

 

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến đánh giá sát thực về những thế mạnh, tồn tại và giải pháp phát triển du lịch nói chung, phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh nói riêng. Đây cơ sở để cơ quan chuyên môn nghiên cứu, chọn lọc, từ đó tham mưu với UBND tỉnh xây dựng đề án, kế hoạch, tập trung nguồn lực phát triển dòng sản phẩm đặc thù của tỉnh để sớm giới thiệu tới các hãng lữ hành, du khách cũng như gửi lời mời chào hấp dẫn tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư vào du lịch Lai Châu.

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Sùng A Hồ – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá: Hội thảo lần này đã đi sâu thảo luận, đánh giá tính khả thi và xác định sản phẩm chủ lực tại các điểm đã khảo sát tại thành phố Lai Châu và các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Đồng thời đề xuất định hướng phát triển nhiều sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh địa phương nhằm đảm bảo các yếu tố “đặc thù – hấp dẫn – đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường”, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

 

(Tác giả: Bùi Chiến – Báo Lai Châu)