Du lịch có trách nhiệm và chứng chỉ cho du lịch có trách nhiệm

 

(VTR) Ngày 20/10/2011, Tổng cục Du lịch phối hợp với Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo du lịch có trách nhiệm và chứng chỉ cho du lịch có trách nhiệm. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện các tổ chức quốc tế (WWF, SNV, JICA) và đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: Việc thực hiện mục tiêu Chiến lược giai đoạn 2001 – 2010 về phát triển du lịch bền vững của Du lịch Việt Nam chưa được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân là do chưa có sự quan tâm thỏa đáng đối với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa bản địa và lợi ích của cộng đồng ở điểm đến du lịch trong hoạt động phát triển du lịch. Nói một cách khác là hoạt động du lịch có trách nhiệm chưa được chú trọng phát triển trong thời gian qua ở Việt Nam.

Nhận thức được vấn đề này, một trong những quan điểm và mục tiêu quan trọng của dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam gian đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 là đẩy mạnh du lịch có trách nhiệm với việc ưu tiên một số loại hình du lịch có nguyên tắc thuận chiều với du lịch bền vững là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Trung Lương – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã giới thiệu về Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam với du lịch có trách nhiệm và nghiên cứu tổng quan về du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam, kinh nghiệm, chứng nhận du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và quốc tế.

Các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế (WWF, ESRT, SNV) và đại diện doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu các chuyên đề về: Đề xuất các tiêu chí mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng có thể ứng dụng cho Chứng chỉ du lịch có trách nhiệm; Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội; du lịch có trách nhiệm – quan điểm từ phía các công ty lữ hành; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở Việt Nam; hệ thống chứng chỉ, chứng nhận du lịch có trách nhiệm…

Sáng kiến về chứng nhận du lịch có trách nhiệm đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được đưa ra ở Việt Nam để nâng cao nhận thức xã hội và là bước đi đầu tiên tiến tới việc xây dựng bộ tiêu chí được ban hành và thực hiện như một công cụ quản lý và tôn vinh các bên liên quan quan tâm đến du lich có trách nhiệm ở Việt Nam.

Nguyễn VũTạp chí Du lịch

 

(VTR) Ngày 20/10/2011, Tổng cục Du lịch phối hợp với Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo du lịch có trách nhiệm và chứng chỉ cho du lịch có trách nhiệm. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, đại diện các tổ chức quốc tế (WWF, SNV, JICA) và đại diện các doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ: Việc thực hiện mục tiêu Chiến lược giai đoạn 2001 – 2010 về phát triển du lịch bền vững của Du lịch Việt Nam chưa được như mong muốn. Một trong những nguyên nhân là do chưa có sự quan tâm thỏa đáng đối với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị thiên nhiên, văn hóa bản địa và lợi ích của cộng đồng ở điểm đến du lịch trong hoạt động phát triển du lịch. Nói một cách khác là hoạt động du lịch có trách nhiệm chưa được chú trọng phát triển trong thời gian qua ở Việt Nam.

Nhận thức được vấn đề này, một trong những quan điểm và mục tiêu quan trọng của dự thảo Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam gian đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030 là đẩy mạnh du lịch có trách nhiệm với việc ưu tiên một số loại hình du lịch có nguyên tắc thuận chiều với du lịch bền vững là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Trung Lương – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã giới thiệu về Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam với du lịch có trách nhiệm và nghiên cứu tổng quan về du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam, kinh nghiệm, chứng nhận du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam và quốc tế.

Các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế (WWF, ESRT, SNV) và đại diện doanh nghiệp du lịch đã giới thiệu các chuyên đề về: Đề xuất các tiêu chí mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng có thể ứng dụng cho Chứng chỉ du lịch có trách nhiệm; Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội; du lịch có trách nhiệm – quan điểm từ phía các công ty lữ hành; phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở Việt Nam; hệ thống chứng chỉ, chứng nhận du lịch có trách nhiệm…

Sáng kiến về chứng nhận du lịch có trách nhiệm đã được nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên được đưa ra ở Việt Nam để nâng cao nhận thức xã hội và là bước đi đầu tiên tiến tới việc xây dựng bộ tiêu chí được ban hành và thực hiện như một công cụ quản lý và tôn vinh các bên liên quan quan tâm đến du lich có trách nhiệm ở Việt Nam.

Nguyễn VũTạp chí Du lịch