Chương trình hội thảo “Du lịch có trách nhiệm trước tác động của biến đổi khí hậu”

 

Trong khuôn khổ Hội chợ VITM 2014, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo “Du lịch có trách nhiệm trước tác động của biến đổi khí hậu” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Dự án EU.

Ngày:               04/4/2014

Thời gian:        08g30 – 16g00

Địa điểm:         Phòng hội thảo – Nhà A6

Tổ chức:          Tổng cục Du lịch (TCDL)

Thực hiện:       Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL)

Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU)

 

08:30 – 08:45    Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

08:45 – 9:00      Phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

09:00 – 10:15    Phần 1: Vận dụng xu hướng và thực hành phát triển du lịch có trách nhiệm (Dự án EU)

09:00 – 09:20    Thuyết trình 1: Các xu hướng sẽ thúc đẩy du lịch có trách nhiệm trong năm 2014 và các năm tiếp theo – Lợi ích từ du lịch có trách nhiệm

Kai Partale, Chuyên gia ngành du lịch, Dự án EU

09:20 – 09:35    Thuyết trình 2: Du lịch có trách nhiệm – Cơ hội cho các doanh nghiệp

TS.Hà Thanh Hải, Tổng Giám đốc Lăng Cô Beach Resort

09:35 – 09:50    Thuyết trình 3: Các mô hình tốt trong Du lịch có trách nhiệm và hậu quả của các hành động phát triển du lịch vô trách nhiệm
Emmanuel Barreto, Tổng Giám đốc,  Công ty Tư vấn Du lịch và Khách sạn,Thụy Sĩ

09:50 – 10:15    Thảo luận: Sức ép thị trường có ảnh hưởng đến du lịch hiện nay

 

10:15 – 10:30    Nghỉ giải lao

 

10:30 – 12:00    Phần 2: Vai trò của du lịch có trách nhiệm trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (Viện NCPTDL)

10:30 – 10:45     Thuyết trình 1: Tác động của biến đổi khí hậu: Mối thách thức thực hiện Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam

TS. Hà Văn Siêu, Viện trưởng, Viện NCPT Du lịch

10:45 – 11:00    Thuyết trình 2: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

TS. Mai Văn Khiêm, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

11:00 – 11:15    Thuyết trình 3: Tác động của biến đổi khí hậu: Cảnh báo đối với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

PGS. TS. Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng, Viện NCPT Du lịch

11:15 – 12:00    Thảo luận: Đối phó với biến đổi khí hậu trong tương lai của ngành du lịch

 

14:00 – 15:15    Phần 3: Các cơ hội tiếp thị đối với Chương trình Nhãn Bông sen xanh (Dự án EU)

14:00 – 14:20     Thuyết trình 1: Chương trình Nhãn Bông sen xanh – Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông các tiêu chí của Nhãn Bông sen xanh

Mary McKeon, Trưởng nhóm chuyên gia quốc tế, Dự án EU

14:20 –  14:40    Thuyết trình 2: Bộ công cụ để tiếp thị Nhãn Bông sen xanh

Nguyễn Thanh Bình,Phó Vụ trưởng, Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch

14:40 –  15:15    Thảo luận: Hiện thực hóa Chương trình Nhãn Bông sen xanh

 

15:15 – 15:45    Lễ trao giải thưởng Nhãn ASEAN xanh
Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch

 

15:45 – 16:00    Tóm tắt hội thảo, Dự án EU 

Trong khuôn khổ Hội chợ VITM 2014, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo “Du lịch có trách nhiệm trước tác động của biến đổi khí hậu” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Dự án EU.

Ngày:               04/4/2014

Thời gian:        08g30 – 16g00

Địa điểm:         Phòng hội thảo – Nhà A6

Tổ chức:          Tổng cục Du lịch (TCDL)

Thực hiện:       Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Viện NCPTDL)

Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU)

 

08:30 – 08:45    Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

08:45 – 9:00      Phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

 

09:00 – 10:15    Phần 1: Vận dụng xu hướng và thực hành phát triển du lịch có trách nhiệm (Dự án EU)

09:00 – 09:20    Thuyết trình 1: Các xu hướng sẽ thúc đẩy du lịch có trách nhiệm trong năm 2014 và các năm tiếp theo – Lợi ích từ du lịch có trách nhiệm

Kai Partale, Chuyên gia ngành du lịch, Dự án EU

09:20 – 09:35    Thuyết trình 2: Du lịch có trách nhiệm – Cơ hội cho các doanh nghiệp

TS.Hà Thanh Hải, Tổng Giám đốc Lăng Cô Beach Resort

09:35 – 09:50    Thuyết trình 3: Các mô hình tốt trong Du lịch có trách nhiệm và hậu quả của các hành động phát triển du lịch vô trách nhiệm
Emmanuel Barreto, Tổng Giám đốc,  Công ty Tư vấn Du lịch và Khách sạn,Thụy Sĩ

09:50 – 10:15    Thảo luận: Sức ép thị trường có ảnh hưởng đến du lịch hiện nay

 

10:15 – 10:30    Nghỉ giải lao

 

10:30 – 12:00    Phần 2: Vai trò của du lịch có trách nhiệm trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (Viện NCPTDL)

10:30 – 10:45     Thuyết trình 1: Tác động của biến đổi khí hậu: Mối thách thức thực hiện Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam

TS. Hà Văn Siêu, Viện trưởng, Viện NCPT Du lịch

10:45 – 11:00    Thuyết trình 2: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

TS. Mai Văn Khiêm, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

11:00 – 11:15    Thuyết trình 3: Tác động của biến đổi khí hậu: Cảnh báo đối với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

PGS. TS. Phạm Trung Lương, Phó Viện trưởng, Viện NCPT Du lịch

11:15 – 12:00    Thảo luận: Đối phó với biến đổi khí hậu trong tương lai của ngành du lịch

 

14:00 – 15:15    Phần 3: Các cơ hội tiếp thị đối với Chương trình Nhãn Bông sen xanh (Dự án EU)

14:00 – 14:20     Thuyết trình 1: Chương trình Nhãn Bông sen xanh – Làm thế nào để tiếp thị và truyền thông các tiêu chí của Nhãn Bông sen xanh

Mary McKeon, Trưởng nhóm chuyên gia quốc tế, Dự án EU

14:20 –  14:40    Thuyết trình 2: Bộ công cụ để tiếp thị Nhãn Bông sen xanh

Nguyễn Thanh Bình,Phó Vụ trưởng, Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch

14:40 –  15:15    Thảo luận: Hiện thực hóa Chương trình Nhãn Bông sen xanh

 

15:15 – 15:45    Lễ trao giải thưởng Nhãn ASEAN xanh
Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch

 

15:45 – 16:00    Tóm tắt hội thảo, Dự án EU