Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

 

Lời chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án.

Kính gửi các anh/chị nhà báo!

 

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, thay mặt Ban Quản lý Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội”, xin được trân trọng gửi đến các anh chị hiện đang công tác trong lĩnh vực báo chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

 

Nhân dịp này, Ban Quản lý Dự án cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của anh/chị trong việc tác nghiệp đối với các hoạt động của Dự án, góp phần thúc đẩy du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

 

Chúc anh/chị luôn dồi dào sức khỏe cũng như đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

 

Trân trọng

(đã ký)

 

Vũ Quốc Trí

Giám đốc Dự án 

Lời chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của ông Vũ Quốc Trí, Giám đốc Dự án.

Kính gửi các anh/chị nhà báo!

 

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, thay mặt Ban Quản lý Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội”, xin được trân trọng gửi đến các anh chị hiện đang công tác trong lĩnh vực báo chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

 

Nhân dịp này, Ban Quản lý Dự án cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của anh/chị trong việc tác nghiệp đối với các hoạt động của Dự án, góp phần thúc đẩy du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

 

Chúc anh/chị luôn dồi dào sức khỏe cũng như đạt được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

 

Trân trọng

(đã ký)

 

Vũ Quốc Trí

Giám đốc Dự án