Chiến lược Du lịch ASEAN 2011-2015

 

“Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 – 2025” đã được các bộ trưởng Du lịch của mười nước ASEAN chính thức thông qua trong Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 35, được tổ chức vào tháng 1/2016 tại Manila, Philippines.

Theo chiến lược, tầm nhìn cho ngành Du lịch ASEAN trong thập kỷ tiếp theo đến năm 2025 là: “Đến năm 2025, ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, cung cấp trải nghiệm về một ASEAN đa dạng và độc đáo, với cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng, để góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng về kinh tế – xã hội của người dân ASEAN”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, chiến lược xác định hai định hướng chính là “tăng cường năng lực cạnh tranh của ASEAN như một điểm đến du lịch duy nhất” và “đảm bảo tính bền vững và toàn diện của Du lịch ASEAN”.

Để tham khảo bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của “Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 – 2025”, xin vui lòng truy cập địa chỉ sau:

https://esrt.vn/upload/ASEAN_TSP.zip

Lưu ý: Tài liệu được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt với sự hỗ trợ của Dự án Chương trình Phát triển Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT), do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Đây không phải là bản dịch chính thức, do đó chỉ nên sử dụng văn bản này như tài liệu tham khảo phục vụ “Hội nghị Phổ biến Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 và các nội dung liên quan đến hội nhập khu vực của Việt Nam”, ngày 30/3/2016. Tài liệu không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào. 

“Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 – 2025” đã được các bộ trưởng Du lịch của mười nước ASEAN chính thức thông qua trong Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 35, được tổ chức vào tháng 1/2016 tại Manila, Philippines.

Theo chiến lược, tầm nhìn cho ngành Du lịch ASEAN trong thập kỷ tiếp theo đến năm 2025 là: “Đến năm 2025, ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, cung cấp trải nghiệm về một ASEAN đa dạng và độc đáo, với cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, toàn diện và cân bằng, để góp phần đáng kể vào sự thịnh vượng về kinh tế – xã hội của người dân ASEAN”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, chiến lược xác định hai định hướng chính là “tăng cường năng lực cạnh tranh của ASEAN như một điểm đến du lịch duy nhất” và “đảm bảo tính bền vững và toàn diện của Du lịch ASEAN”.

Để tham khảo bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của “Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016 – 2025”, xin vui lòng truy cập địa chỉ sau:

https://esrt.vn/upload/ASEAN_TSP.zip

Lưu ý: Tài liệu được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt với sự hỗ trợ của Dự án Chương trình Phát triển Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT), do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Đây không phải là bản dịch chính thức, do đó chỉ nên sử dụng văn bản này như tài liệu tham khảo phục vụ “Hội nghị Phổ biến Chiến lược Du lịch ASEAN giai đoạn 2016 – 2025 và các nội dung liên quan đến hội nhập khu vực của Việt Nam”, ngày 30/3/2016. Tài liệu không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.