Các tổ chức quốc tế cam kết tiếp tục hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam

 

Tại Tọa đàm phối hợp các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam diễn ra ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, đại diện của các nhà tài trợ quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ngành trong thời gian tới.

Ngoài Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ, hiện có nhiều cơ quan tổ chức khác cũng đang hỗ trợ các sáng kiến liên quan tới phát triển du lịch tại Việt Nam, trong đó một vài Dự án đã được triển khai trong nhiều năm. Các Dự án này bao gồm Dự án “Hỗ trợ cho chương trình “Sáng kiến đối với việc hội nhập ASEAN” (IAI)” do cơ quan Hợp tác Đức tài trợ; Hỗ trợ của UNESCO đối với sự phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; “Liên minh Vịnh Hạ Long” – Sáng kiến bảo tồn và gìn giữ Vịnh Hạ Long của Hiệp hội Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (đối tác triển khai của USAID); ngoài ra còn có một số Dự án khác do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới WWF; Tổ chức Lux-Development, Ban hợp tác Quốc tế – Đại sứ quán Italia và Văn phòng hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam.

Đại diện của tổ chức WWF – Việt Nam cho biết WWF đang hỗ trợ Việt Nam rất tích cực trong lĩnh vực Đa dạng sinh học và sinh thái – một lĩnh lực gắn bó mật thiết với phát triển du lịch. Do đó, trong thời gian tới, tổ chức này sẽ hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam phát triển sản phẩm du lịch sinh thái thông qua bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngoài ra, Tổ chức Lao động quốc tế ILO cam kết hợp tác với Dự án EU-ESRT, Dự án của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Dự án Hỗ trợ sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về kĩ năng nghề và các tiêu chuẩn du lịch hài hòa trong ASEAN.

Các nhà tài trợ khuyến nghị Việt Nam cần sử dụng một phần doanh thu từ du lịch cho công tác bảo tồn và đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch để phát triển du lịch bền vững tại các điểm đến.

  

Tại Tọa đàm phối hợp các nhà tài trợ cho ngành Du lịch Việt Nam diễn ra ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, đại diện của các nhà tài trợ quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ngành trong thời gian tới.

Ngoài Dự án EU-ESRT do Liên minh Châu Âu tài trợ, hiện có nhiều cơ quan tổ chức khác cũng đang hỗ trợ các sáng kiến liên quan tới phát triển du lịch tại Việt Nam, trong đó một vài Dự án đã được triển khai trong nhiều năm. Các Dự án này bao gồm Dự án “Hỗ trợ cho chương trình “Sáng kiến đối với việc hội nhập ASEAN” (IAI)” do cơ quan Hợp tác Đức tài trợ; Hỗ trợ của UNESCO đối với sự phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế; “Liên minh Vịnh Hạ Long” – Sáng kiến bảo tồn và gìn giữ Vịnh Hạ Long của Hiệp hội Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (đối tác triển khai của USAID); ngoài ra còn có một số Dự án khác do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã thế giới WWF; Tổ chức Lux-Development, Ban hợp tác Quốc tế – Đại sứ quán Italia và Văn phòng hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam.

Đại diện của tổ chức WWF – Việt Nam cho biết WWF đang hỗ trợ Việt Nam rất tích cực trong lĩnh vực Đa dạng sinh học và sinh thái – một lĩnh lực gắn bó mật thiết với phát triển du lịch. Do đó, trong thời gian tới, tổ chức này sẽ hỗ trợ ngành Du lịch Việt Nam phát triển sản phẩm du lịch sinh thái thông qua bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngoài ra, Tổ chức Lao động quốc tế ILO cam kết hợp tác với Dự án EU-ESRT, Dự án của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Dự án Hỗ trợ sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) về kĩ năng nghề và các tiêu chuẩn du lịch hài hòa trong ASEAN.

Các nhà tài trợ khuyến nghị Việt Nam cần sử dụng một phần doanh thu từ du lịch cho công tác bảo tồn và đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch để phát triển du lịch bền vững tại các điểm đến.