Phỏng vấn là một trong những bước quan trọng và bắt buộc trong việc xin visa Mỹ, nên hãy cẩn trọng trong bước quyết định này, ngay từ việc đặt lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ với Đại sứ quán Mỹ. 

Bạn hãy làm theo quy trình sau:

Quy trình đặt lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ

  • Hoàn thành mẫu đơn xin visa diện không định cư DS-160, in mẫu đơn ra và kẹp vào hồ sơ đầy đủ
  • Trả phí xin visa theo ngân hàng được chỉ định
  • Sau khi đóng phí lãnh sự, đương đơn mới được đặt lịch hẹn phỏng vấn.
  • Đặt lịch hẹn phỏng vấn, nhận xác nhận và in ra khi đặt lịch hẹn thành công
  • Đến Lãnh sự quán với hồ sơ xin visa đầy đủ, toàn bộ là giấy tờ gốc, cùng xác nhận lịch hẹn phỏng vấn.

Để có thông tin cụ thể về đặt lịch hẹn visa Mỹ, bạn vui lòng xem thêm tại đường link https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-appointmentschedule.asp

Nếu bạn không mang đủ giấy tờ thì sẽ không được phỏng vấn, nếu đến quá muộn cũng không được phỏng vấn nên bạn hãy lưu ý đến đúng giờ đúng ngày hẹn, và mang theo hồ sơ hoàn chỉnh. Nếu như bạn không thể đến đúng ngày thì có thể đặt lại lịch hẹn, ngày hẹn cũ của bạn sẽ không thể chuyển sang cho người khác.

Khi phỏng vấn hãy lưu ý trang phục phải lịch sự, phong thái tự tin, cư sử có văn hóa. Bạn có thể lựa chọn trả lời phỏng vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chỉ cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, chuẩn xác và khớp với các thông tin trong hồ sơ.

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục: visa du lịch