Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
BẢN TIN

Bản tin số 14 của Dự án EU

 
Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 14 của Dự án phát hành vào tháng 9/2016.

Bản tin có những nội dung chính sau:

1, Thư ngỏ từ Giám đốc và Trưởng nhóm Tư vấn Dự án EU (trang 3)

2, Tổng kết các hoạt động của Dự án EU – ESRT về Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế (trang 4, 5)

3, Tổng kết các hoạt động của Dự án EU – ESRT về Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối thoại công tư (trang 6)

4, Tổng kết các hoạt động của Dự án EU – ESRT về Giáo dục và đào tạo nghề du lịch (trang 9)

5, Phản hồi từ các đối tác của Dự án (trang 10)

 


File đính kèm:
Download Bản tin số 14 của Dự án EU


Tin đưa ngày: 19/10/2016
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch