Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
BẢN TIN
Bản tin số 14 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 14 của Dự án phát hành vào tháng 9/2016.

Bản tin số 13 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 13 của Dự án phát hành vào tháng 6/2016.

Bản tin số 12 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 12 của Dự án phát hành vào tháng 2/2016.

Bản tin số 11 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 11 của Dự án phát hành vào tháng 10/2015.

Bản tin số 10 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 10 của Dự án phát hành vào tháng 6/2015.

Bản tin số 9 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 9, phát hành vào tháng 2/2015.

Bản tin số 8 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 8, phát hành vào tháng 10/2014.

Bản tin số 7 của Dự án EU

Ban Quản lý Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Bản tin số 7, phát hành vào tháng 6/2014.

Trang:  2 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch